24 Kasım 2018 Cumartesi

ÖNEMLİ GÜNLERİMİZDEĞERLİ  ÖĞRETMEN  ARKADAŞLAR

Burhan Bursalıoğlu

Bu gün öğretmenler günü.                                Ulu Önder Atatürk'  ün Türk halkına Latin harflerinin öğretilmesi için bizzat öğretmen olarak görev aldığı gündür.
Bu nedenledir ki, bu gün Öğretmenler günü olarak kutluyor ve tüm öğretmenlerimizin Atatürk'e olan bağlılığını tekrarlıyoruz.
Bunu yaparken de, her şeyimizle, bilgimizle, davranışımızla, duruşumuzla,
düşüncelerimizle, kılık kıyafetimizle çağdaş ortama uyma gereğimiz vardır. Bu gün, ne yazık ki,  öğretmenlik etiketi almış olan bazıları, her şeyi ile çağ dışı  ortamını benimsemişlerdir. Öğretmen eğitimlerini üstlendiği çocuklara, velilere, arkadaşlarına ve çevreye karşı örnek bir kişidir, öyle olmalıdır. Zamanımızda,  öğretmenim diye sınıfa giren sakallı, kravatsız, pejmurde kılıklı insanlar itibar görmez ve daima dışlanırlar.

Köy Enstitüsünde yetişen öğretmen adayları
Atatürk "Dünyanın her tarafında, öğretmenler 
insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurları olacaktır" diyor. Bu veciz ifadeye laik olmak, "Ben öğretmenim" diyenlerin görevidir.   
 Romanos Diogenez " Yeryüzünde, öğretmenlikten başka şerefli bir meslek tanımıyorum" diyor.
Ben, tüm öğretmen arkadaşlarıma " şereflerin  en büyüğü, itibarın, fedakarlığın en ulvisi"  olan öğretmenlik mesleğini karın doyurmak için değil, geride bırakabileceğiniz eserler için yapın. Çünkü öğretmen "ebediyete hükmeden" insandır.
Bu günden itibaren tüm öğretmenlerimizi, örnek ve çağdaş bir insan olarak görmek istiyoruz.
Aramızdan ayrılan  tüm öğretmenlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Emekli olmuş ve çalışan öğretmen arkadaşlarımın "ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ" kutluyor ve başarılar diliyorum.    


10 Kasım 2018 Cumartesi

YASLI GÜNLERİMİZDEN
Burhan Bursalıoğlu


ULU  ÖNDER  ATAMIZI   KAYBETMEMİZİN  80. YILI.  DÜNYA'NIN  ARDINDAN  AĞLADIĞI,  ASRIN  TEK  LİDERİ,  ÖNDERİ,  KAHRAMANI  İSTANBUL  DOLMABAHÇE'DE 10  KASIM  1938  DE, SAAT  9.05 DE HAYATA  GÖZLERİNİ  YUMDU.
 EYLEMLERİ, DÜŞÜNCELERİ, ÖĞÜTLERİ, EMİRLERİ  ULUSUMUZCA  ASLA  UNUTULMAYACAK  VE  UYGULAMAYA  DEVAM  EDİLECEKTİR.. TÜM  TÜRK  ULUSUNUN  VE  DÜNYA  MİLLETLERİNİN  BAŞI  SAĞOLSUN.
ATAMIZI  TÜM  KALBİMİZLE, MİNNETLE  ANIYORUZ.
29 Ekim 2018 Pazartesi


MİLLİ BAYRAMLARIMIZ
CUMHURİYET'İMİZ  95  YAŞINDA

                                                                 

Burhan Bursalıoğlu
                                        Cumhuriyetimizin 95 . yılı,  Ülkemizde, her yıl olduğu gibi, bazı engeller olmasına rağmen coşku ile kutlanacaktır. 
                                        Bu yazımda, Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Atatürk'ün Cumhuriyet hakkındaki tarif ve sözlerinin bir kısmını aktarıyorum. Bu arada bazı yurt dışı ünlü kişilerin Cumhuriyetle ilgili görüşlerine de yer verdim.
                                         Dünya durdukça devam edecek olan Cumhuriyetimizin 95. yılı tüm ulusumuza kutlu olsun.ATATÜRK'ÜN CUMHURİYET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ  
                 

  .                  Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir.
     .                Cumhuriyet ilim ve ahlakın adalet ve faziletin iktidarıdır. Bunların fiilen yaşanmadığı yerlerde şekil ve iddia ne olursa olsun cumhuriyet yoktur
     .                     Cumhuriyet bir ülkenin damarıdır.
     .                     Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir.
    .                      Türk Ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır.
    .                      Cumhuriyet hürriyeti sevenlere ve koruyanlara layıktır.
    .                      Cumhuriyetsiz bir toplum yarınsız bir gündür.
    .                   Korkuya yer vermeyen bir devlette kanunlar hiçbir zaman gerekli saygıyı görmezler.
    .                      
    .               Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet şeklidir gerçek Cumhuriyet. Bunu da örümcek beyinli kimseler asla yıkamayacaklar.
    .                       Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, Onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.
    .                      İmkân kalmayacak surette muhafazasının mecburî kılan bir devlet şeklinde cumhuriyet idaresi ilân olunsa bile onu yaşatmak mümkün değildir.
    .                       Cumhuriyet fikir serbestliği taraftandır. Samimî ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir.
    .                       Cumhuriyet  fikir serbestliği taraftandır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir.
·                                                                    Bizim ulusumuz kökten demokrattır. Kültürünün, geleneklerinin en derin geçmişe özgü evreleri bunu doğrular; pekişir.
                             Cumhuriyetin demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir.
·                                                                    Türkiye Cumhuriyeti, yalnız iki şeye güvenir:Biri ulus kararı, öteki acıklı ve güç koşullar içinde dünyanın beğenilerine hak kazanan ordumuzun kahramanlığı.
·                                                                    Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.
·                                                                    Önemle ve ciddiyetle derim ki, Türkiye Cumhuriyeti, kutsal tanıdığı bağımsızlığını ve egemenliğini savunmada hoşgörülü olamaz.
·                                                                    Öğretmenler, Türkiye Cumhuriyeti sizden düşüncesi özgür, vicdanı özgür, irfanı özgür kuşaklar ister.
·                                                                    Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi Cumhuriyet’tir.
·                                                                    .Türk Ulusunun yaratılışına en uygun olan yönetim Cumhuriyettir.
·                                                                    Türkiye Cumhuriyeti, safsatalarla, mevcudiyetini, istikbalini tehlikeye bırakmaz.
·                                                                    Cumhuriyet idaresi, faziletli ve namuslu insanlar yetiştirir.
·                                                                    Cumhuriyet, ahlaki fazilete dayanan bir idaredir.
·                                                                    Türkiye Cumhuriyeti, cihanda ,işgal ettiği mevkiiye layık olduğunu eserleriyle ispat edecektir.
·                                                                    Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.
·                                                                    Yeni nesil, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.
·                                                                    Cumhuriyeti kuranlar, onu korumaya da müktedir olacaktır.
·                                                                    Bizce: Türkiye Cumhuriyet anlamınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en muhterem mevkide, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir mevcudiyettir. Memleket dayanışma isteyen bir birliğe muhtaçtır. Alelâde politikacılıkla milleti parçalamak, hıyanettir.
·                                                                    Hükumetlerin icraatı menfi olup da millet itiraz etmez ve iktidarı düşürmezse bütün kusur ve kabahatlere katılmış demektir.
·                                                                    Bütün dünya bilsin ki, benim için bir yandaşlık vardır: Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda, bir bireyi bunun dışında düşünmek istemiyorum.
·                                                                    Milletimizin bugünkü yönetimi gerçek özelliği ile bir halk yönetimidir.
·                                                                    Cumhuriyeti,ve onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Bunu yüreklere yerleştirmek için elverişli olan hiçbir durumu kaçırmayınız.
·                                                                    Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur.
·                                                                    Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur. Bu toplumun bireyleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluma dayanan cumhuriyet de o kadar güçlü olur.

·                           Cumhuriyet fazilettir.
·                           Cumhuriyet, ahlak üstünlüğüne dayanan bir ülküdür; cumhuriyet erdemdir.
·                           Cumhuriyet, düşünce özgürlüğünden yanadır. İçten geldikçe ve doğru yoldu bulundukça her düşünceye saygı duyarız. Türün inançlar bizce saygıya değer. BAZI MEŞHURLARIN CUMHURİYET İLE İLGİLİ SÖZLERİ.

                Demokrasi, halkın halk tarafından, halk için yönetimidir. (Lincoln)

                Cumhuriyet erdemli insanların rejimidir. MONTESQUTEU

                Cumhuriyetle cehalet, ikisi aynı yerde barınamaz  NELAMARTİyıkılırlar. »MONTESQUTEU11 Ağustos 2018 Cumartesi

DEĞERLERİMİZ
MAHMUT MAKAL'ı KAYBETTİK

    Burhan Bursalıoğlu

 "KÖY ENSTİTÜLERİNDE,İNSANOĞLUNUERDEMİNİN VE YARATICILIĞININ, ELLERİYLE BEYNİ ARASINDA KURABİLECEĞİ UYUMLA DOĞRU ORANTILI OLDUĞU GERÇEĞİNE UYGUN BİÇİMDE YETİŞİYORDU YENİ İNSAN " diyen, 1930 Aksaray doğumlu, İVRİZ KÖY ENSTİTÜSÜ mezunu, Venedik Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı dersleri veren, UNESCO Dünya Kültürüne Hizmet ödülü alan,Edebiyatçı, öğretmen ve yazar MAHMUT MAKAL 

bu sabah hayata veda etti.Kendisine Allah'tan rahmet, 

sevenlerine,dostlarına Eğitim 

camiasına, Ailesine baş sağlığı 

diliyorum.Nur içinde yatsın.

19 Mayıs 2018 Cumartesi

2017 - 2018 ŞAMPİYONUŞAMPİYON
GALATASARAYULUSAL BAYRAMLARIMIZ
Burhan Bursalıoğlu

19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs her yıl “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanmaktadır.
 Atatürk Kurtuluş savaşı süreci içinde Türk  Ulusunu muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak, Orta çağın bağnaz düşüncelere gem vuracakların, ilim ve fen’i ön planda düşünecek olan genç fikirler olduğunu görmüştü. Bu nedenle, Atatürk,19 Mayıs’ın bayram olarak kutlanması ve gençliğe armağan edilmesini tavsiye etmiştir. “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanan 19 Mayıs, daha sonra “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlamaktayız.

19 Mayıs’a Atatürk’ün Samsun’a,  Ulusal Kurtuluş Savaşını başlatmak için çıkması Cumhuriyet tarihimizin çok önemli olaylarındandır.  Osmanlı İmparatorluğunun birinci Dünya savaşından  yenik çıkması, ordusunun dağıtılması, Yurdumuzun parçalanmasını teminat altına alan Sevr anlaşması, gerçek Yurtseverleri harekete geçirdi.
BANDIRMA VAPURU

Ulusu ve Yurdu kurtarmak, yeni modern, çağa uygun,saygı ile karşılanan, gıpta ile bakılan, dost ve düşmanlarla barış içinde yaşayan çağdaş, demokrasiyi benimseyen yeni bir devlet kurmak için Anadolu’ya geçmek gerektiği sonucuna varan Atatürk, en uygun yolun da Samsundan başlamak olduğu kanısına  vararak, fırsat kollamaya başladı.

O tarihte, 9 Mayıs 1919 da İngilizler Samsun’a askerî birlik çıkarmışlardı. Buna tepki olarak Türk Makinalı Tüfek birliğinden Hamdi adındaki bir teğmenin askerlerini alarak dağa çıkması, İngiliz Yüksek Komiserliğinin şikayetine neden oldu. “Türk halkı silâhlandı”  diyerek, bu bölgeye güvenilir bir kumandanın gönderilmesini Osmanlı Hükümetinden talep etti. Osmanlı hükümeti, olağanüstü yetkilerle Çanakkale Kahramanı ve katıldığı savaşların hiç birinde mağlup olmamış olan  Mustafa Kemalin Anadoluya gönderilmesine karar verildi. Bu O’nun için bulunmaz fırsattı. Bu fırsatı değerlendirerek 16 Mayıs 1919 da Cuma günü, İsmail Hakkı Dursun kaptanlığında, Bandırma vapuruyla, kendine eşlik eden, 

Kolordu Komutanı Kurmay Albay Refet Bey (Bele), Müfettişlik Kurmay Başkanı Kurmay Albay Manastırlı Kâzım Bey (DIRIK), Müfettişlik Sağlık Bakanı Doktor Albay İbrahim Talî Bey (ÖNGÖREN), Kurmay Başkan Yardımcısı Kurmay Yarbay Mehmet Ârif Bey(AYICI), Karargâh Erkân-ı Harbiyesi İstihbarat ve Siyâsiyât Şubesi Müdürü Kurmay Binbaşı Hüsrev Bey(GEREDE), Müfettişlik Topçu Komutanı Topçu Binbaşı Refik Bey(SAYDAM), Müfettişlik Başyaveri Yüzbaşı Cevad Abbas(GÜRER), Kurmay Mülhakı Yüzbaşı Mümtaz (TÜNAY),Kurmay Mülhakı Yüzbaşı İsmail Hakkı (EDE), Müfettişlik Emir Subayı Yüzbaşı Ali Şevket (ÖNDERSEV), Karargâh Komutanı Yüzbaşı Mustafa Vasfi (SÜSOY), Kurmay Başkanı Emir Subayı ve Müfettişlik Kâlem Âmiri Üsteğmen Arif Hikmet (GERÇEKÇI), İaşe Subayı Üsteğmen Abdullah(KUNT), Müfettişlik İkinci Yaveri Teğmen Muzaffer (KILIÇ), Şifre Kâtibi, Birinci Sınıf Kâtip Fâik (AYBARS), Şifre Kâtibi Yardımcısı, Dördüncü Sınıf Kâtip Memduh (ATASEV). Subaylarla Samsuna doğru Galata rıhtımımdan hareket etti.

19 Mayıs 1919 da tehlikeli bir yolculuk sonunda sağ salim, arkadaşlarıyla birlikte Samsuna çıktı.
Atatürk ve arkadaşlarının ilk gözüne çarpan, İngilizlerin şikayet ettikleri, Türklerin silahlandığının tamamen aksine, etrafta İngiliz ve Pontus askerlerinin dolaşmakta olduklarını ve her şeye hakim oldukları idi. Öteden beri Mustafa Kemal’in düşündüklerini şimdi bire bir gözleriyle görüyor, gerçekten bu ülkeyi bu işgalci devletlerden kurtarmak gerektiğine olan inancı daha da artmıştı.
İstiklal Savaşımızın başlangıcı olan 19 Mayıstan sonra, 9Eylül 1922 tarihinde Yunan işgal kuvvetlerinin İzmirde denize döküldüğü tarihe kadarki süreçte, başta Mustafa Kemal ile silah arkadaşları ve inançla davalarına baş koymuş Türk Ulusunun  insan üstü mücadelesinin sonucu zafer kazanılmış, düşmanlar Yurdumuzdan atılmış, Osmanlı imparatorluğunun yerine yeni bir devlet kurulmuştur. TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Atatürk, Türk Gençliğine çok ama çok güveniyordu. 19 Mayıs’ı Gençliğe armağan ederken, gelecekte her türlü tehlikeye karşı koymalarını istediği gençliğe de, Büyük Nutukta söylediği Gençliğe  Hitabe’sini” armağan etmiştir. “Ey  Türk  Gençliği sözleriyle başlayan Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Ne Mutlu Türk’üm Diyene” sözleriyle biten, Atamızın bu direktifleri tüm Türk Gençlerine rehber olmasını diliyor, “19 Mayıs Atatürk’ü anma , gençlik ve Spor bayramı’nın 99. Yılı tüm Gençlerimize ve Ulusumuza kutlu olsun.

ÖNEMLİ GÜNLERİMİZ

DEĞERLİ  ÖĞRETMEN  ARKADAŞLAR Burhan Bursalıoğlu Bu gün öğretmenler günü.                                Ulu Önder Atatürk' ...