12 Mart 2011 Cumartesi

B U G Ü N

12 MART 
Tarihte Bugün

"İstiklal Marşı Günü"

İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
     
12.Mart.1921
İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulü.
  
İstiklal Marşı'nın yazıldığı ev,  "Mehmet Akif Ersoy Müze Evi."

Mehmet Akif Ersoy’un Ankara’da bir süre yaşadığı Taceddin Dergahı.12. MART.Mart 1912 günü İstanbul'a geldiler aynı ay içerisinde Ayastefanos (bu günkü Yeşilköy) kuzeyinde hava meydanı ve uçuş okulu yeri saptanarak hangar yapımına başlandı. Fransız R.E.P firmasına dört uçak sipariş edildi ve yedi pilot adayı ile makinist-marangoz olarak yetiştirilecekler  bu fabrikanın okuluna gönderildiler.


12. MART.1912 - Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluşu:
1910 Yılı Ocak ayında harbiye bakanı ve Genel Kurmay başkanı görevine gelen  Mahmut Şevket Paşa'nın emri ve genel kurmay 2. Şubesinde görevli Kurmay Yarbay Süreyya Bey'in (İlmen) girişimleri üzerine 1911 yılı içerisinde pilot yetiştirme ve uçak alımı çalışmaları başlatıldı. 29 Haziran 1911 günü yapılan sınav sonucu belirlenen iki subay pilotaj öğrenimi için Fransa'ya gönderildiler. Aralık ayı içerisinde de Deperdussin firmasına iki uçak siparişi verildi.
 
12. MART.1916 - Atatürk'ün, 16. Kolordu'nun Edirne'den Diyarbakır'a kaydırılması üzerine, Edirne'den İstanbul'a hareketi.

12. MART. 1917 - Atatürk'ün, akşam saat 20.OO'de Şam'dan Diyarbakır'a dönüşü.

12. MART. 1918 - Erzurum'un Kurtuluşu. 


12. MART. 1919 - Bahriye Nazırı Avni Paşa'nın, Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey'le beraber Atatürk'ü Şişli'deki evinde ziyareti (Görüşme esnasında Mehmet Ali Bey'in, "Paşa Hazretleri, bizimle işbirliği yapar mısınız?" sorusuna Atatürk'ün cevabı: "Niçin etmeyeyim; eğer siz memleketi bugün içine düşmüş olduğu badireden kurtarmaya azmetmiş insanlar iseniz..." Mehmet Ali Bey ayrılırken, ertesi gün için Atatürk'ü Cercle d'Orient'a öğle yemeğine davet etmiştir). (Kaynaklarda bu ziyaretin tarihi belirtilmemiştir.

12. MART.  1920 - Mustafa Kemal, İstanbul'un işgal edileceği yolunda alınan haberlere karşılık tutuklanmalar olabileceğini, buna direnilmesini, mebusların Ankara'ya gelmesini istedi.

12. MART. 1921 - Ankara'da TBMM'de güftesini Mehmet Akif'in yazdığı ve daha sonra bestelenecek olan İstiklal Marşı kürsüden Hamdullah Suphi tarafından ayakta dinlendi ve alkışlar arasında kabul edildi.12. MART. 1921 - Londra Konferansı'nın sona erişi ve İtilaf Devletleri'nin barış önerisi. Londra Konferansı sonuçsuz kalarak dağıldı. 


12. MART. 1921 - İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulü.
İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü.
Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan ve 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce de resmen İstiklal Marşı olarak kabul edilen on kıtalık şiir Türk milletinin düşman işgaline uğradığı yıllarda, vatan sevgisi ve inancını ayakta tutmak için kaleme alınmıştır.
Ülkemizin en zor günlerini geçirdiği işgal yıllarında kaleme alınan ve milli birliğin sembolü olan İstiklâl Marşımızın kabulü yıldönümünde yurdun dört bir yanında etkinlikler yapılmaktadır.

12. MART. 1922 - Atatürk'ün, Yakup Şevki Paşa ve Albay Kemalettin Sami Bey'le beraber sabah Aziziye'den hareketle Afyonkarahisar'ın kuzeyinde Derben köyüne gelişi, askerî kuvvetleri teftişini takiben Bolvadin'e gelişi ve geceyi burada geçirişi. 

1925 - Atatürk'ün, Çankaya'da İtalya Elçisi Montagna Giulio Cesare'ın güven mektubunu kabulü ve Elçi'nin söylevine cevap konuşması.

12. MART. 1928 - Atatürk'ün, "Le Matin" gazetesi muhabirine bir kısım basının sağlığı ve hastalığı hakkında kasıtlı yayını ile ilgili demeci: "...Ölüme doğru en çok atılanlardan biriyim. Kurşun ve gülle yağmuru altında birçok muharebelere iştirak ettim. Hatta ölüm bir defa kalbimin yanından sıyırarak geçti. Kalbimin üzerinde bir saat vardı ve bu saat mermi parçasının şiddetini kırdı. Sağlığım tamamen yerinde, kuvvetim de daha iyiye gitmekte. Ölmeye asla niyetim yok!"

12. MART. 1930 - Atatürk'ün, sabah Antalya'dan otomobille hareket ederek öğleyin Burdur'a gelişi, Valiliği ve Belediye'yi ziyareti, öğleden sonra Ankara'ya hareketi.

12. MART. 1931 - Atatürk'ün, Paris'te kurulan "Hitit Cemiyeti"nin Fahrî Başkanlığı'nı kabul etmesi.

12. MART. 1933 - Atatürk'ün, Erzurum'un kurtuluş günü nedeniyle İstanbul Halkevi'nde toplantı düzenleyen Erzurumlu gençlerin saygı ve bağlılık telgrafına cevabı: "Erzurum'un kurtuluşunun yıldönümünü ben de sizinle beraber kutlar, saygıdeğer halka hakkımda gösterdikleri sevgiden dolayı teşekkür ederim."

12. MART. 1937 - Atatürk'ün, saat 16.30'daTürk Dil Kurumu'na gelişi, dil çalışmalarına başkanlık yapışı, saat 23.00'de Çankaya'ya dönüşü.

12. MART. 1938 - Atatürk'ün,   İstanbul  Üniversitesi Tıp Fakültesi  Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Frank tarafından -davet üzerine- muayenesi.
Atatürk'ün, akşam Başbakan Celâl Bayar'ın evine gidişi, akşam yemeğini burada yemesi.

11 Mart 2011 Cuma

GÜNLÜK

 ATATÜRK' ün  BUGÜNÜ

11 MART  - 

11 - MART -1905 - Atatürk'ün, Şam'da staj yapmakta olduğu süvari alayıyla beraber Dürzî harekâtını bastırmak üzere Havran'a gidişi (Atatürk burada 4 ay kalarak tekrar Şam'a dönmüştür.

11 Mart 1912 Tarihinde Derne Kumandanlığı'na tayin edilmiştir. 


11 - MART -1917 - Irak cephesinde İngiliz birliklerinin, Bağdat'ı ele geçirmeleri.

11 - MART -1914 - Atatürk'e, Fransız hükümeti tarafından Şövalye Rütbesi'nden "Legion d'honneur" nişanı verilmesi.

11 - MART -1916 - Atatürk'ün, Karargâhı Diyarbakır'a nakledilmesi kararlaştırılan 16. Kolordu Komutanlığına atanması.
Başkomutan Vekili Enver Paşa, bugün Atatürk'e telgraf çekerek Kolordu Karargâhıyla Resülayn (Ceylanpınar) üzerinden hemen Diyarbakır'a hareket etmesini istemiştir.
Atatürk'ün, -16. Kolordu karargâhının Edirne'den Diyarbakır'a kaydırılması kararı üzerine- beraberinde Kurmay Başkanı İzzettin (Çalışlar) Bey ve karargâh mensupları olmak üzere saat 

11.00'de Edirne'den trenle İstanbul'a hareketi ve akşam İstanbul'a gelişi.

11 - MART -1919 - Atatürk'ün, resmî elbisesiyle Sanasaryen Hanı'nın taraçasında -bir gün evvel tutuklanan- Fethi (Okyar) ve diğer bazı kişileri ziyareti.

Atatürk'ün, Bahriye Nazırı Avni Paşa'yı makamında ziyareti (Bu ziyarette Atatürk, Avni Paşa'dan kendisini hükümeti oluşturan kişilerle tanıştırmasını istemiş, Avni Paşa "Elbette, tabiî!" cevabını vermiştir). (Kaynaklarda bu ziyaretin tarihi belirtilmemiştir).

 
11 -- MART -1920 - Rauf (Orbay) Bey'in, İstanbul'dan Atatürk'e, Londra'da alınan karar gereğince İtilâf Devletleri temsilcileri tarafından, İstanbul'daki Kuva-yi Milliye ileri gelenlerinin tutuklanması veya Meclisin kapatılması ihtimalini bildiren telgrafı: "...Tabiî her ihtimale karşı da buradan hiçbir yere gidilmeyecek, işin sonuna kadar namus vazifesi yerine getirilecektir!"
Atatürk'ün, Rauf Bey'in 11 Mart 1920 tarihli telgrafına cevabı: "İngilizlerin tutuklama kararına, muhaliflerin yaygaralarına karşı Meclis'in cesurane nihayete kadar vazifesine devamı pek yararlı ve parlaktır. Ancak sizinle beraber vücutları ilerki girişim ve hareketlerimiz için gerekli olan arkadaşların, neticede bize katılmaları hususu mutlaka sağlanmış olmalıdır! ...Sizlerin hemen buraya gelmeleri çok gereklidir!"

11 -MART -1921 - Fransa İtilafnâmesi.
Güneydeki çarpışmalara son vermek için Londra'da imzalanan Fransa ile uzlaşma görüşmesi. Türkiye Dışişleri Bakanı Bekir Sami Kunduh ile Fransa delegesi Briand arasında imzalanmıştır. Çarpışmaya son vermek, genel af, Suriye hududu, ekonomide Fransa'nın katılması gibi konular ele alındı. TBMM bunları kabul etmedi.


11 - MART -1921 - Batum Doğu Cephesi'ne bağlı milli kuvvetler tarafından geri alındı.
Londra Konferansı'nda Bekir Sami Bey, Fransız Başbakanı Briand ile anlaşma imzalaması.
(TBMM tarafından kabul edilmemiştir)
 


11- MART -1922 - Atatürk'ün, sabah Aziziye'den hareketle saat 11.00'de 3. Tümen'i teftişi ve subaylara kısa söylevi: "...Bugünkü Türkiye ordusu, eski ordulardan faziletçe daha yüksektir. ...Muvaffak olacaksınız. Geleceğin ilk şerefli subayları olacaksınız!"
Atatürk'ün, 3. ve 7. Tümenleri teftişten sonra tekrar Aziziye'ye dönüşü.
Cemal Paşa'nın, Paris'ten Atatürk'e mektubu: "...Bütün dışardaki girişimlerimde Ankara'dan ilham almayı ve her teşkilâtımı Ankara'ya bağlamayı öteden beri meslek edindiğim gibi gelecekte de ruhen ve cismen Ankara'ya bağlı olarak çalışacağımı bildiririm."

11- MART -1934 - Atatürk'ün, akşamüzeri Ankara Orduevi'ni ziyareti.

11- MART -1936 - Atatürk'ün, İstanbul'dan Ankara'ya gelişi.

11- MART-1938 - Atatürk'ün, Etimesgut Türkkuşu Meydanı'nda, uçuşları izlemesi ve uçuş yapan gençleri tebrik edişi.9 Mart 2011 Çarşamba

B E S L E N M E

Hangi  besin  ne  içeriyor  ve  bizi  nelere  karşı  koruyor ?
Eser element
Potasyum
Fosfor

(Lactuca virosa)
C vitamini
Potasyum
Kalsiyum
Demir
Folikasit

(Rubus Idaeus)
Doymamış yağ asidi
B6 vitamini
E vitamini
Potasyum
Glutathion

(Persea americana)
C vitamini
B vitamini
Kalsiyum


Protein
Magnezyum


Magnezyum
A Vitamini
C vitamini
Potasyum


B vitamini
E vitamini
Çinko
Demir


C vitamini
Kalsiyum
Potasyum


Demir
Protein
Potasyum


Omega3 yağ asidi
Pantothenik asit


Likopen
Folikasit
Tyrosin


Pektin
Bioflanovoid
C vitamini


Cynarin
B vitamini
C vitamini


Potasyum
Demir
B vitamini


Lysin
Lezithin


Demir
Kalsiyum
B vitamini
C vitamini
Protein


C vitamini
Niasin
Kalsiyum


Folikasit
C vitamini


A Vitamini
Selenyum


A Vitamini
Folikasit
Magnezyum
E vitamini
Manganez


B vitamini
Demir
Magnezyum


Magnezyum
Karbonhidrat
B vitamini


Magnezyum
Potasyum
Kalsiyum


Laktik Asit


Potasyum
Sodyum
Kalsiyum
Magnezyum


Protein
Potasyum
Kalsiyum
Magnezyum


Phyto-östrojen
Potasyum
Kalsiyum


C vitamini
Karotionid
Flavonoid


Likopen
C vitamini
E vitamini
Demir


Protein
Potasyum
Magnezyum
B vitamini
Çinko


Laktik asit
B12 vitamini


C vitamini
Glucarate


A Vitamini
B vitamini
Çinko


Sodyum
Potasyum
Kalsiyum
Magnezyum


Çinko
Aminoasit


Çinko
Magnezyum
B vitamini


Potasyum
B6 vitamini
Serotonin
Magnezyum


Potasyum
B1 vitamini
C vitamini


C vitamini
Demir
Potasyum
Alkaloit
Glikozit


Karotinoid
Enzimler
C vitamini


Mineraller
C vitamini
Protein
Potasyum


Protein
Sodyum
Potasyum
Kalsiyum


Sodyum
Potasyum
Kalsiyum
Laktik asit


Allisin
Çinko
Manganez
Selenyum


B vitamini
C vitamini
Potasyum
Kalsiyum
Selenyum


Magnezyum
Manganez
Kalsiyum
B vitamini


C vitamini
Uçucu yağlar
Demir
Potasyum
Kalsiyum


Omega3 yağ asidi
Sodyum
Potasyum


Quercetin
Ajoene
Allisin


Lentinan
D vitamini

(Letinus edodes)
C vitamini
Kalsiyum
Potasyum
Demir


Omega3 yağ asidi
D vitamini


Omega6 yağ asidi
E vitamini
Protein
E vitamini


Kalsiyum
D Vitamini
A Vitamini
B2 vitamini


Protein
Potasyum
Kalsiyum
Magnezyum


Omega3 yağ asidi
D vitamini
Potasyum


Omega3 yağ asidi
D Vitamini
B6 Vitamini
B12 vitamini


Capsaicin
A Vitamini
C vitamini
Çinko


Kalsiyum
Riboflavin
B12 vitamini

DEĞERLERİMİZ

MAHMUT MAKAL'ı KAYBETTİK     Burhan Bursalıoğlu   "KÖY  ENSTİTÜLERİNDE,İNSANOĞLUNU N  ERDEMİNİN VE YARATICILIĞININ,  ELLE...