18 Mart 2011 Cuma

YAKIN TARİHİMİZDEN ZAFERLER

ÇANAKKALE  ZAFERİ
Burhan Bursalıoğlu

Bugün 18  Mart . 2011  Çanakkale Zaferinin  96.  yıl dönümü. Tüm Türk Milletine kutlu olsun.
Çanakkale Savaşı, Dünya'nın emperyalist devletlerinin alışagelmiş sömürgecilik   huylarından vazgeçmeyerek, hasta adam olarak tanımladıkları Osmanlı İmparatorluğu'nu Dünya üzerinden silip, Ülke topraklarını aralarında bölüşmeyi güttüler. Ne var ki, Türk askerini, Türk Komutanlarını  hala tanıyamadıkları için, Çanakkale'deki kahraman Türk komuta ve  askerleri kendilerini  tanıtma başarısını göstermiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasındaki  Ordunun, kendinden kat be kat üstün olan düşmanlarını, iman, cesaret ve vatan sevgisi  duygularıyla Ege'nin karanlık sularına gömmüştür.
Çanakkale Zaferi Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşunun başlangıcıdır.
Zaferle ilgili  siyasi, askeri stratejiler ve  anılar anlatılır. 96 yıldır göğsümüzü kabartan bu olayları zevk ve gururla dinliyor, okuyor ve seyrediyoruz.
Bugün bloguma Çanakkale Zaferiyle ilgili  videolar koydum. Umarım zamanınız müsait olur ve onları seyredersiniz.
Hafta başına kadar bu sayfam yayında olacaktır.
 

 

17 Mart 2011 Perşembe

Atatürk'ün Bugünü

17 -M A R T -  ATATÜRK'ün BU GÜNÜ

17 Haziran 1934
Ankara’da bir törende

17.MART. 1917 - Atatürk'ün, sabah, Ahmet İzzet Paşa'ya beraber Elaziz (Elazığ)'den otomobille Diyarbakır'a hareketi, akşamüzeri Diyarbakır'a gelişleri ve büyük törenle karşılanmaları.

17. MART. 1919 - Atatürk'ün, Amasya'dan Kâzım Karabekir'e millî birlik gereğine dair telgrafı: "...Anadolu'ya geçişimden şimdiye kadar en çok önem verdiğim taraf, milletin geleceğinin ve hayat hakkımızın ancak millî birlikle kurtarılacağını anlamak ve bunun için her çeşit siyasî ve kişisel ihtiraslardan uzak ve yalnız milleti hür ve müstakil yaşatmaya yönelik örgütün, yani Müdafaa-i Hukuk-u Milliye'nin her bucağa varıncaya kadar yayılması esaslarını hazırlamak oldu. Övmeye değer ki, her tarafta gerek askerî gerek mülkî, sizin gibi aynı fikir ve düşüncede arkadaşlarımızın çalışma ve önderlikleriyle her taraftan aldığım telgraflar milletin bu ihtiyacı duyduğunu ve birlik halinde bu işe eylemli olarak başladığını ispat ediyor."

İstanbul'da İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe'un, Atatürk'ün geri çağrılması için Hariciye Nezareti'ne müracaatı (Amiral Calthorpe, bu isteğini 6 Haziran 1919'da Harbiye Nezareti'ne bildirmişti. Hariciye Nezareti'ne bugünkü başvurusunu 2 Temmuz 1919'da bir kere daha yineleyecektir).

Yunan kuvvetlerinin Menemen'de katliam yapmaları. 

Damat Ferit Paşa'nın Paris Barış Konferansı'na, Osmanlı Devleti'nin barış isteklerini bildiren muhtırası.

17. MART. 1920 - İngiliz Yüksek Komiseri Amiral J. de Robeck'in, Lord Curzon'a yazısı: "...Mustafa Kemal'in askerleri Gebze'ye kadar geldi. Haydarpaşa ve Üsküdar'ı, Kemalistlerin basmasından korkuyoruz."


17. MART. 1921 - Koçkiri Ayaklanması bastırıldı. Liderlerden Alişan ve arkadaşları teslim oldu.
Sivas, Erzincan ve Tunceli yöresinde, adını ayaklanan Koçgiri aşiretinden alan ve 3.5 ay süren ayaklanma, Türk ordusu tarafından bastırıldı.

Ahmet İzzet Paşa'nın, Atatürk'e, Harbiye Nazırlığı'nı kabul ettiğini bildiren telgrafı.


17. MART.1922 - Atatürk'ün, Adapazarı'ndan İzmit'e gelişi.

17. MART.1926 - Kadıköy Su Şirketi devletleştirildi.

17. MART.1930 - Atatürk'ün, Ertuğrul yatıyla İstanbul'dan Yalova'ya gidişi.


17. MART.1932 - Türkiye Turing ve Otomobil Kulübü ile Milliyet gazetesince ilk kez düzenlenen otomobil yarışı, İstinye- Zincirlikuyu arasında yapıldı.

17. MART.1934 - Atatürk'ün, İran Şahı Rıza Pehlevi şerefine İsmet Paşa tarafından  verilen  öğle  yemeğinde  bulunması.  

Atatürk'ün, öğleden sonra Ankara'da İran Şahı Rıza Pehlevi ile askerî birliklerin, izcilerin ve okulların katıldığı geçit törenini izlemesi.

Atatürk'ün, akşam Ankara Palas'ta İran Şahı Rıza Pehlevi şerefine Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü (Araş) Bey tarafından verilen ziyafette bulunması.

17. MART.1935 - Türkiye'de şeker üretimini rasyonel hale getirmek amacıyla İş Bankası, Ziraat Bankası ve Sümerbank'ın ortaklığıyla Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. kuruldu. Bazı kaynaklarda 6 Temmuz 

17. MART.1935'te kurulduğu belirtilen 22 milyon Türk Lirası sermayeli şirkete mevcut 4 şeker fabrikasının (Alpulu, Uşak, Eskişehir, Turhal) bağlandığı açıklandı.

Atatürk'ün, Genelkurmay Başkanlığını ziyareti ve Mareşal Fevzi Çakmakla görüşmesi.

17. MART.1936 - Atatürk'ün, Başbakan İsmet İnönü'yle beraber Florya'da yaya bir gezinti yapması.

17. MART.1938 - Sermayesinin tamamı devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan 'İktisadi Teşekküllerin Teşkilatı ile İdare Murakebeleri Hakkında Kanun' TBMM'de kabul edildi.

15 Mart 2011 Salı

ATATÜRK'ün BUGÜNÜ

ATATÜRK'ün  BUGÜNÜ

15 MART


15 Mart 1923
Adana seyahatinde

Gazi Mustafa Kemal 15 Mart 1923 günü,
Adana'ya yaptığı  zafer sonrası ilk gezide
Adanalı izcilerin ayakta gösterilerini izlerken

15 Mart 1923
Adana zafer takı altında karşılanışı

15 Mart 1923
Adana'da Mustafa Kemal'i karşılayanlar arasında öğretmenler
ve öğrenciler de bulunuyordu

15 – 17 Mart 1923
Gazi Mustafa Kemal, eşi Latife Hanım’la Adana’da


15 – 17 Mart 1923
Gazi Mustafa Kemal, eşi Latife Hanım’la Adana’da15. MART. 1916 - Atatürk'ün, Kurmay Başkanı İzzettin (Çalışlar) Bey ve diğer Karargâh mensuplarıyla beraber, Diyarbakır'daki görevine gitmek üzere saat 16.30'da Haydarpaşa'dan trenle hareketi.

15. MART.1920 - İtilaf Devletleri'nin İstanbul'da sivil ve asker 150 Türk aydınını tutuklamaları.
                                        Türkiye'deki genel durum hakkında İtilaf Devletlerinin gizli raporu:
                                        "...Bütün politik kuvvet, milliyetçi liderdedir. Halkın çoğunluğu  savaşlardan yorgundur. Bununla birlikte vatanlarını korumak için müthiş bir şekilde savaşacaklardır. Bütün ordu birlikleri milliyetçilerle birleşmişlerdir."
                                        İtilaf Kuvvetleri komutanı general Winson'un İstanbul'daki durum hakkında raporu:
                                        "Meclis-i Milli'nin Anadolu'ya kaçması beklenebilir."   
 
15. MART. 1920 - İngilizler, İstanbul'da yüz elli Türk aydınını tutukladı.

15. MART. 1922 - Atatürk'ün, Akşehir'de Batı Cephesi Karargâhı'na gidişi, öğle  ve  akşam  yemeklerini   İsmet  Paşa  ile  yemesi.
             Bulgaristan Savunma eski Bakanlarından General Kleman Boyaciyef'in, Viyana yakınlarında Baden'den Atatürk'e mektubu: "Elde edeceğiniz başarılar sayesinde zulüm görmüş bütün milletlerin zorla alınmış haklarının geri verileceği zamanın geleceğini ümit ediyorum. Galibiyet tacıyla taçlanacak olan kahraman ordunuz, böylece yalnız vatanınıza değil, ortak düşmanlarımızın her gün artan zulümleri altında inlemekte olan Doğu'ya, barış ve kurtuluş nimetlerini geri vermiş ve temin etmiş olacaktır."

15. MART. 1923 - Atatürk'ün, Lâtife Hanımla beraber Adana'ya gelişi ve Türkocağı'nda konuşması "...Efendiler, bende bu olayların ilk girişim hissi bu memlekette, bu güzel Adana'da olmuştur. Bilirsiniz ki Suriye felâketinden sonra ben, Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı'nı almak üzere buraya gelmiştim. O zaman burada bütün memleketin, bütün milletin nasıl bir geleceğe sürüklenmekte olduğunu görmüştüm. Buna engel olabilmek için derhal girişimde bulunmuştum. Fakat, girişimimi o zaman için sonuca götürmek mümkün olamadı."

Atatürk'ün, Adana Türkocağı hatıra defterine yazdıkları: "Bu ocağın ateşi çok, pek çok eskidir. Onu, asırlarca, söndürmeye çalışmaktan uzak kalmadılar. Fakat buna her girişenin ocağı söndü."
Atatürk'ün, Adana Belediyesi'nin şerefine verdiği ziyafette konuşması: "Düşmanlarımızın hakkımızda uzun asırlarla yoğunlaşan hislerini yalnız bugünkü hadiseler ile silebileceğimizi zannetmek, gerçeği ifade etmek olmaz. Biz bunu zaferlerle değil, ancak bugünkü ilerlemeyi kabul, bugünkü bilimin ve uygarlığın istediği hususların hepsine başvurmak ve bütün uygar milletlerin kültür seviyelerine gerçekten erişmekle yapacağız." 

15. MART. 1931 - Yeni Avukatlık Kanunu TBMM’de kabul edildi. 
        Atatürk'ün, Ankara'da Türkiye İş Bankası Merkezi'ni ziyareti ve incelemeleri.

15. MART. 1932 - Atatürk'ün, akşamüzeri Kılıç Ali Bey'in, daha sonra Şükrü Kaya Bey'in evlerine uğrayışı, geç saatlerde Çankaya'ya dönüşü.

15. MART. 1934 - Atatürk'ün, akşam Ankara Halkevi'nde Meclis Başkanı Kâzım (Özalp) Paşa'nın kızının düğününü şereflendirmesi.

15. MART. 1936 - Atatürk'ün, akşamüzeri İsmet İnönü'nün köşküne gidişi, akşam Çankaya'ya dönüşü.

15. MART. 1937 - Atatürk'ün, Çankaya'da Japon Büyükelçisi Toshihiko Taketomi'nin güven mektubunu kabul etti.

15. MART. 1938 - Atatürk'ün, Başbakan Celâl Bayar'ı kabulü ve onun yabancı hekim getirilmesi isteğini tekrarlaması üzerine cevabı: "Çocuk, ne yapacaksan çabuk yap; ben hastayım!"


14 Mart 2011 Pazartesi

ATATÜRK'ün BUGÜNÜ

14 MART   ATATÜRK'ün BUGÜNÜ  -


14- MART 1915 - Atatürk'ün, 19. Tümen Kurmay Başkanlığı'na atanan Binbaşı İzzettin (Çalışlar) Bey'e, Edirne'den gelişini beklediğini bildiren telgrafı.

14- MART- 1916 - Atatürk'ün, beraberinde Kurmay Başkanı İzzettin (Çalışlar) Bey olmak üzere, Harbiye Nezareti'nde Doğu cephesindeki yeni göreviyle ilgili temaslarda bulunması, daha sonra Akaretler'deki evine gelişi.

14- MART- 1919 - Atatürk'ün, Hukuk-u Beşer gazetesinde ordu kumandanlarını suçlayan bir yazı yayımlanması sebebiyle Harbiye Nezareti'ne yazısı: "...Vatan ve millet için temiz ve masum duygularla ve her türlü mahrumiyet ve müşkilât içinde namus vazifesini hakkıyla yapan Osmanlı ordularını haydut ve aynı mahrumiyet ve müşkilâta maruz ve yegâne dayanağı namus ve haysiyetinden ibaret olan adı geçen ordular komutanlarını sefil ve haydutbaşılıkla nitelemek ve teşhir etmek ne büyük ahlâksızlık ve ne sefil vicdansızlıktır. Osmanlı ordularını, onun namuslu komutanlarını bu suretle teşhir edebilmek kabiliyeti, ancak vatan ve milletin çöküşünü ve yok olmasını arzu eden bir alçakta bulunabilir."
 
14- MART- 1921 - Koçkiri Ayaklanması büyüdü. İsyanı bastırmak için görevlendirilen Nurettin Paşa, fesat çıkaranların şiddetle cezalandırılacağını bildirdi.
Doğu Cephesi'nde milli kuvvetlerin Ahılkelek'i ele geçirmesi.
Atatürk'ün, "Seferberlik ve cephe zamları hakkındaki kanun" münasebetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşması: "...Umumî Karargâhtan başlayarak ta süngüsünü düşmana yöneltmiş erlere kadar cephe zammı vermek lâzımdır."
 
14- MART- 1922 - Atatürk'ün, saat 11.00'de trenle Bolvadin'den Akşehir'e hareketi, Çay istasyonunda trende Ali İhsan Paşa ile görüşmesi, saat 14.20'de Akşehir'e gelişi.

14- MART- 1923 - Atatürk'ün, trenle Konya'dan geçişi ve istasyonda karşılanışını takiben Adana'ya hareketi.

14- MART- 1925 - T.B.M.M.'de 9 Şubat'ta vurulan Kars mebusu Halit Paşa öldü (tartıştığı Afyon mebusu Ali Bey Çetinkaya tarafından T.B.M.M.'de vuruldu).
Atatürk'ün, Belçika Elçisi Baron Jean de Villenfagne'nin güven mektubunu kabulü ve Elçi'nin söylevine cevap konuşması.

14- MART- 1926 - Atatürk'ün, Falih Rıfkı (Atay) ve Mahmut (Soydan) Beylere anlattığı hayatına ait hatıraların ilk tefrikasının Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde yayımlanması: "Ben harbin müttefiklerimiz için iyi netice vereceğine inanmıyordum. Fakat olupbittiden sonra bulunduğum cephelerde harbi başarıya ulaştırmaya çalıştım. Başka cephelerde ise sanki aksine müsabaka vardı."

14- MART- 1932 - Atatürk'ün, akşamüstü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gelişi, bir süre kaldıktan sonra Çankaya'ya döndü.

14- MART- 1933 - Atatürk'ün, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt'e göreve başlaması nedeniyle tebrik telgrafı.
Atatürk'ün, öğleden sonra otomobille şehirde bir gezinti yapması.

2017 - 2018 ŞAMPİYONU

Ş A M P İ Y O N G A L A T A S A R A Y