15 Temmuz 2014 Salı

GEZİ
İTALYA  GEZİSİ


DÖRDÜNCÜ  GÜN:  SALI

Burhan Bursalıoğlu

 Kahvaltıdan sonra  otobüsümüzle, Antik Etrüsk  medeniyetinin doğduğu  ve eskiden beri  bağımsız, hatta Roma ve diğer bölgelere karşı açıkça soğuk tavırlar sergileyen  Toskana kentine gittik.
Gelişmeyi simgeleyen, surlarla çevrili  villa ve şatolar, Galileo gibi seçkin bilim adamlarını desteklemiş olan Ronesans’ın önemli  sanat hamilerinden  Mediciler için inşa edilmiş, etkileyici  şatolar ve  villalar, Toskana’nın  tarihi belgeleri niteliğinde görülmektedir.

Toskana gezimiz üç ana ayaklı oldu. Önce’San Gimignano’ya, sonra Pisa ve son olarak da Sıena’ya gittik. Bu  yolculuklarda  bazı köy ve yerleşim yerlerinde molalar vererek, hem ihtiyaç giderildi, hem de yörenin yetiştirdiği yiyecek ve  sembol olarak gördükleri turistik eşya alış verişi yapıldı  

SAN  GİMİGNANO:

12 ve 13. Yüzyıllardan kalma bu kasaba ,Toskana’ın en güzel dağ kasabalarından biridir. Kulelerin oluşturduğu  bir yer. Aynı yüzyıllarda soylu aileler  tarafından inşa edilen şehrin merkezi, Cisterne olarak kabul ediliyor. Meydan alış veriş merkezi. Gezerek alışverişler yapıldı.  Buradaki kuleler, ticaretin getirdiği üstünlüğü ve saygınlığı simgeliyor.  Kulelerin sayısı 70 şi bulmuş. Ancak 14.  Yüzyılda, Floransalı istilacıların hücumuna uğrayan Gimignano’da  kuleler yıkılarak sadece 14 dü ayakta kalabilmiş.

PİSA:

11  ve  13. Yüzyıllar, Pisa İparatorluğunun en parlak dönemi olmuş. Kurduğu güçlü donanma ile Akdeniz de yaptığı ticaretten kazandığı para ile yörenin en zengin kırallığı oldu. Bu gün , hala ayakta duran Duomo,Vaftizhane ve eğik kule gibi muhteşem yapıtlar  o dönemin eserleridir.  1284 de, Cenova’ya yenilen  Pisa  imparatorluğunda çöküş başlamış ve 1406 da Floransaya da yenik düşünce İmparatorluk çökmüş.

PİSA  KULESİ – EĞİK KULE:

Zemini, en dip, minerallerden oluşan kum, üstünde gri mavi kil, daha üstünde de taşlı molozlu, killi  alüvyonlardan oluşan zeminde, 1173 de yapımına başlanan kulenin ikinci katı bitince, kule eğilmeye başlamış. İnşaat durmuş.  Yapılan iki katın yıkılması beklenmiş. 60 yıl beklemişler. Kule yıkılmamış. 60 yıl sonra  3. Kat yapılmış. 15 yıl beklenmiş. 

Her yapılan kattan sonra 10- 15 yıl beklenmiş. Nihayet 177 yılda pisa kulesi tamamlanmış.
En üst kat, eğimin tersi yününde yapılmış. Yıkılmasın diye.
20. yüzyılda , ana akstan  4.5 m. Kayınca 1990 da ziyaret yasaklanmış. 2001 de, kaymanın ters tarafından toprak alınınca, kule o tarafa doğru yaslatılıp yüzde on düzeltilerek dengelenmiş. Daha sonra da ziyarete açılmış.
Kulenin bulunduğu  Miraceli meydanına  “Mucizeler meydanı” da denmektedir.

VAFTİZHANE: 

Mucizeler  meydanında, eğik kulenin  yanında 1152 yılında yapımına başlanan Vaftizhane mali sıkıntılar nedeniyle 100 yıl ara verilmiş ve  nihayet Giovanni  tarafından  1260 da tamamlanmış. İçinde  Yahya’nın heykeli bulunmakta.
Bronzdan yapılan, yarı at, yarı ejderha heykeli burada bulunmaktadır.Giovanni ve Duamonun  fildişi oyma eserleri de burada  sergilenmektedir.
Pisa gezimizde bizi çok duygulatan bir konuyu açıklamak istiyorum.  Eğik kuleye, yani pisa kulesine ve Mucizeler meydanına giderken ana caddede üstü  kapalı  tezgahlarında, çevrenin turistik eşyalarını  satan satıcılar vardı. Otobüsümüzün önündeki ETS TUR  levhasını görünce, sanki   sihirli

 bir el değmiş  veya biri komut verilmiş gibi tüm satıcılar içerden Atatürklü Türk Bayraklarını çıkararak tezgahlarına asıp  Türkiye lehinde slogan atmaya  başladılar. Özellikle söyledikleri  “HER YER TAKSİM, HER YER DİRENİŞ” “ EN BÜYÜK ATATÜRK, BAŞKA BÜYÜK YOK”gibi. Şaşırmıştık. Biz de onları alkışladık. Dönüşte alış veriş yaparak, onları memnun ettik.

SİENA:

Siena, orta çağlardan kalma, dar sokaklı, kısa kısa caddeli bir kent. Buna karşılık, Avrupa’nın en büyük meydanı  kabul edilen Campo meydanı burada.
ÇAN  KULESİ

Toskana ve  Siena, bizdeki  Aşiretlere benzer aşiretler tarafından  yönetiliyor.  Burada 14 aşiret var.  Sadece  sporda ve ortak yarışmalarda rekabet içindeler. Onurlarına çok bağlılar.
PİEZZA  DEL  KAMPO

Aşiretler her yıl iki kez, 2 Temmuz  ve  16  Ağustos’ta Palio adlı  festivallerde at yarışı düzenlerler. Aşiret mensuplarının tüm amacı Palo yarışını kazanmak  . Yukarıda tarihlerini verdiğim festival öncesinde,   kura ile  14 aşiretten  10 aşiret yarış için seçilir. Çıplak atla, Dünyanın en büyük meydanı olan Del  Campoda yarışırlar. Meydan zeminin, taş-tuğla oluşu ve çok keskin  virajları  olduğundan, zaman zaman, virajı alamayan jokey atı ile birlikte bariyerlere çarparak yaralanıyor veya ölebiliyor. 3 turu bir buçuk dakikada almak mecburiyeti var. Onun için yarışçı, zeminin taş, virajların keskin olmasına aldırmaz. Tüm  amacı YARIŞI KAZANMAKTIR.
Binlerce seyircinin izlediği festival  öncesinde, Contrada kilisesinde at binicileri  kutsanır, renkli gösteriler, kostümlü resmi geçitler ve yoğun bahislerin ardından, rakipler arasındaki  yoğun  çekişme ile yarış başlar.
Yarışı kazanan yarışçıya dolayısı ile yarışçının aşiretine  sadece bir flama verilmekte. Aşiret mensupları kazandıkları flamanın kutlanması aylarca sürermiş.
PALAZZO  PUBBLİCO:

Gotik tarzında olup, Belediye sarayı olarak görev yapıyor.  1342 de tamamlanmış. 102 m. Boyunda çan kulesi bulunmaktadır.  B u kule, İtalya’da , orta çağda inşa edilen en yüksek ikinci kuledir.
PİAZZA DEL  CAMPO:

Yukarıda  adı geçen ve yarışların olduğu  meydan  genelde bir Pazar yeri imiş. 1293 yılında Siena’nın  yönetimini elinde bulunduran Dokuzlar Konseyi, büyük bir kent yaratma isteği nedeniyle  kırmızı tuğla kaldırımlı meydanın yapımına 1327 de başlanmış ve 1349 da bitirilmiştir. Meydan, Dokuz konseyin otoritesini yansıtmak için dokuz dilim şeklinde yapılmıştır. Meydanın yapımından sonra,boğa güreşleri ve idamlar yapılmış.
Verilen serbest  dolaşımdan sonra akşam  floransa’daki otelimize dönerek, ertesi günü gideceğimiz Roma’nın düşlerini kurduk.


DEVAM  EDECEK2017 - 2018 ŞAMPİYONU

Ş A M P İ Y O N G A L A T A S A R A Y