9 Ocak 2015 Cuma

ATATÜRK'TEN

Atatürk'ün devlet İdaresi ve devlet yönetimiyle ilgili sözleri


Burhan Bursalıoğlu


Yemin mukaddes bir sözleşme demektir. Namus sahibi olan 

bir kimse verdiği sözden dönmez. 1919


Millete efendilik yoktur. Hizmet etme vardır. Bu millete 

hizmet eden, onun efendisi olur. 1921Memleket  işlerinde, millet işlerinde, hakikî işlerde duygulara,

hatıra, dostluğa bakılmaz. 1922


Bir hükümet  iyi midir, fena mıdır? Hangi hükümetin iyi veya 

fena olduğunu anlamak için, “Hükümetten gaye nedir?” bunu 

düşünmek lâzımdır. Hükümetin iki hedefi vardır. Biri milletin 

korunması, ikincisi milletin refahını temin etmek. Bu iki şeyi 

temin eden hükümet  iyi, edemeyen fenadır. 1923


Bu memlekette çalışmak isteyenler, bu memleketi idare 

etmek isteyenler memleketin içine girmeli, bu milletle aynı 

şartlar içinde yaşamalı ki ne yapmak lâzım geleceğini ciddi 

surette hissedebilsinler. 1923


Memleket dayanışma isteyen bir birliğe muhtaçtır. Alelâde 

politikacılıkla milleti parçalamak, hıyanettir. 1925Milleti, aklımızın ermediği, yapmak kudret ve kabiliyetini 

kendimizde görmediğimiz hususlar hakkında kandırarak 

geçici teveccühler elde etmeye tenezzül etmeyiz. Millete, adi 

politikacılar gibi yalancı vaadlerde bulunmaktan nefret 

ederiz. 1925

İnsanlar daima yüksek, temiz ve mukaddes hedeflere 
yürümelidirler. Bu hareket şeklidir ki insan olanın vicdanını,
dimağını ve bütün insanî kavramını tatmin eder. Bu şekilde yürüyenler, ne kadar büyük fedakârlık yaparlarsa, yükselirler ve bu hareket şekli mutlaka açık olur. 1926


Çünkü alnı açık, dimağı açık, kalb ve vicdanı açık insanlar 

tarafından idare olunabilen toplumlar ancak bu manada 

hareketlerin izleyicisi olabilirler. Fikirlerini, duygularını ve 

teşebbüslerini gizli tutanlar, gizli vasıtalar uygulamaya 

girişenler mutlaka utanma ve sıkılmayı gerektiren, akıl ve 

mantığın haricinde hareket edenler olabilirler. Bu gibi işlere 

girişenlerin sonu er geç acıdır. 1926


Milletvekili olarak vazife ve sorumluluk mevkiinde beraber çalışacağımız arkadaşlarımızın geçen tecrübelerden de yararlanarak vazifelerini eksiksiz yapacaklarını ve özellikle milletvekilliğinin her tür düşünceden daha önemli bir millet vekaleti olduğunu ve bunun resmi ve özel hayatta bile bir çok manevi ve belirli külfetleri bulunduğunu gözönünden uzak tutmayacaklarını kuvvetle ümit ederim. ( 1927 )


Bizim yüzümüz, her zaman temiz, pâk idi ve daima temiz ve 

pâk kalacaktır. Yüzü çirkin, vicdanı çirkinliklerle dolu olanlar, 

bizim vatanseverce, vicdanlıca ve namusluca hareketlerimizi 

küçük ve çirkin ihtirasları yüzünden, çirkin göstermeye 

kalkışanlardır. ( 1927 )


İnsaf ve merhamet dilenmekle millet işleri, devlet işleri 

görülemez; millet ve devlet şeref ve bağımsızlığı temin 

edilemez. 1927


İnsaf ve merhamet dilenmek gibi bir prensip yoktur. Türk 

milleti, Türkiye’nin gelecek çocukları, bunu bir an hatırdan 

çıkarmamalıdırlar. 1927DEVAM  EDECEK

VİRÜS BELASI

           50 YAŞ ALTI, KARANTİNADA OLMALIYDI Burhan BURSALIOĞLU                     Üç aydır, corona virüsünün insanlara yaptığı...