19 Mayıs 2018 Cumartesi

2017 - 2018 ŞAMPİYONUŞAMPİYON
GALATASARAYULUSAL BAYRAMLARIMIZ
Burhan Bursalıoğlu

19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs her yıl “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanmaktadır.
 Atatürk Kurtuluş savaşı süreci içinde Türk  Ulusunu muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak, Orta çağın bağnaz düşüncelere gem vuracakların, ilim ve fen’i ön planda düşünecek olan genç fikirler olduğunu görmüştü. Bu nedenle, Atatürk,19 Mayıs’ın bayram olarak kutlanması ve gençliğe armağan edilmesini tavsiye etmiştir. “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanan 19 Mayıs, daha sonra “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlamaktayız.

19 Mayıs’a Atatürk’ün Samsun’a,  Ulusal Kurtuluş Savaşını başlatmak için çıkması Cumhuriyet tarihimizin çok önemli olaylarındandır.  Osmanlı İmparatorluğunun birinci Dünya savaşından  yenik çıkması, ordusunun dağıtılması, Yurdumuzun parçalanmasını teminat altına alan Sevr anlaşması, gerçek Yurtseverleri harekete geçirdi.
BANDIRMA VAPURU

Ulusu ve Yurdu kurtarmak, yeni modern, çağa uygun,saygı ile karşılanan, gıpta ile bakılan, dost ve düşmanlarla barış içinde yaşayan çağdaş, demokrasiyi benimseyen yeni bir devlet kurmak için Anadolu’ya geçmek gerektiği sonucuna varan Atatürk, en uygun yolun da Samsundan başlamak olduğu kanısına  vararak, fırsat kollamaya başladı.

O tarihte, 9 Mayıs 1919 da İngilizler Samsun’a askerî birlik çıkarmışlardı. Buna tepki olarak Türk Makinalı Tüfek birliğinden Hamdi adındaki bir teğmenin askerlerini alarak dağa çıkması, İngiliz Yüksek Komiserliğinin şikayetine neden oldu. “Türk halkı silâhlandı”  diyerek, bu bölgeye güvenilir bir kumandanın gönderilmesini Osmanlı Hükümetinden talep etti. Osmanlı hükümeti, olağanüstü yetkilerle Çanakkale Kahramanı ve katıldığı savaşların hiç birinde mağlup olmamış olan  Mustafa Kemalin Anadoluya gönderilmesine karar verildi. Bu O’nun için bulunmaz fırsattı. Bu fırsatı değerlendirerek 16 Mayıs 1919 da Cuma günü, İsmail Hakkı Dursun kaptanlığında, Bandırma vapuruyla, kendine eşlik eden, 

Kolordu Komutanı Kurmay Albay Refet Bey (Bele), Müfettişlik Kurmay Başkanı Kurmay Albay Manastırlı Kâzım Bey (DIRIK), Müfettişlik Sağlık Bakanı Doktor Albay İbrahim Talî Bey (ÖNGÖREN), Kurmay Başkan Yardımcısı Kurmay Yarbay Mehmet Ârif Bey(AYICI), Karargâh Erkân-ı Harbiyesi İstihbarat ve Siyâsiyât Şubesi Müdürü Kurmay Binbaşı Hüsrev Bey(GEREDE), Müfettişlik Topçu Komutanı Topçu Binbaşı Refik Bey(SAYDAM), Müfettişlik Başyaveri Yüzbaşı Cevad Abbas(GÜRER), Kurmay Mülhakı Yüzbaşı Mümtaz (TÜNAY),Kurmay Mülhakı Yüzbaşı İsmail Hakkı (EDE), Müfettişlik Emir Subayı Yüzbaşı Ali Şevket (ÖNDERSEV), Karargâh Komutanı Yüzbaşı Mustafa Vasfi (SÜSOY), Kurmay Başkanı Emir Subayı ve Müfettişlik Kâlem Âmiri Üsteğmen Arif Hikmet (GERÇEKÇI), İaşe Subayı Üsteğmen Abdullah(KUNT), Müfettişlik İkinci Yaveri Teğmen Muzaffer (KILIÇ), Şifre Kâtibi, Birinci Sınıf Kâtip Fâik (AYBARS), Şifre Kâtibi Yardımcısı, Dördüncü Sınıf Kâtip Memduh (ATASEV). Subaylarla Samsuna doğru Galata rıhtımımdan hareket etti.

19 Mayıs 1919 da tehlikeli bir yolculuk sonunda sağ salim, arkadaşlarıyla birlikte Samsuna çıktı.
Atatürk ve arkadaşlarının ilk gözüne çarpan, İngilizlerin şikayet ettikleri, Türklerin silahlandığının tamamen aksine, etrafta İngiliz ve Pontus askerlerinin dolaşmakta olduklarını ve her şeye hakim oldukları idi. Öteden beri Mustafa Kemal’in düşündüklerini şimdi bire bir gözleriyle görüyor, gerçekten bu ülkeyi bu işgalci devletlerden kurtarmak gerektiğine olan inancı daha da artmıştı.
İstiklal Savaşımızın başlangıcı olan 19 Mayıstan sonra, 9Eylül 1922 tarihinde Yunan işgal kuvvetlerinin İzmirde denize döküldüğü tarihe kadarki süreçte, başta Mustafa Kemal ile silah arkadaşları ve inançla davalarına baş koymuş Türk Ulusunun  insan üstü mücadelesinin sonucu zafer kazanılmış, düşmanlar Yurdumuzdan atılmış, Osmanlı imparatorluğunun yerine yeni bir devlet kurulmuştur. TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Atatürk, Türk Gençliğine çok ama çok güveniyordu. 19 Mayıs’ı Gençliğe armağan ederken, gelecekte her türlü tehlikeye karşı koymalarını istediği gençliğe de, Büyük Nutukta söylediği Gençliğe  Hitabe’sini” armağan etmiştir. “Ey  Türk  Gençliği sözleriyle başlayan Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Ne Mutlu Türk’üm Diyene” sözleriyle biten, Atamızın bu direktifleri tüm Türk Gençlerine rehber olmasını diliyor, “19 Mayıs Atatürk’ü anma , gençlik ve Spor bayramı’nın 99. Yılı tüm Gençlerimize ve Ulusumuza kutlu olsun.