28 Ağustos 2010 Cumartesi

TANITIM


İtalya'da bir Türk köyü - Turkish town in Italy !..

Burhan Bursalıoğlu

323 yıldır Türk gibi yaşıyorlar ama...Türkçe bilmiyorlar, Türkiye'yi görmemişler, ama 323 yıldır Türk gibi yaşıyorlar.

İtalya'nın Moena Köyü'ne bir yeniçerinin gelmesiyle 'Türkleşen La Turchia' köyünün şaşırtıcı öyküsü:

İtalya'nın Moena Köyü'ne sığınan bir Yeniçeri oraya yerleşip, bir de kahraman olunca köyün adı 'La Turchia' diye anılmaya başlamış. Moenalıların
en büyük isteği ise mehter takımını görmek.
İtalya'nın Manzori Dağları'nın eteğindeki 'La Turchia' adıyla da bilinen Moena Köyü, 323 yıldır hoşgörü örneği sergiliyor. Türkçe bilmeyen ama
kendilerini Türk olarak tanıtan Moenalılar, Türkleri bekliyor.

Bu şaşırtıcı öykü tam 323 yıl önce başlar. 2. Viyana kuşatması sonrası bir Osmanlı askeri, İtalya'da küçük bir kasabaya sığınır. Ölmek üzere olan bu Yeniçeri askeri, köylüler tarafından tedavi edilir.
İyileşince de köyden bir kızla evlenir. Kasaba halkının 'Il Turco' adını verdiği asker, o dönem dükalığın halktan istediği haksız vergilere karşı
köyü ayaklandırır ve korur. Kendini ve Türk adetlerini bu yörenin
insanlarına öyle sevdirir ki ölümünden sonra bile bu Türk gelenekleri
yaşatılır.

323 YILLIK EFSANE

Yaz aylarında nüfusu 2 bin 600, kışın ise 14 bine çıkan İtalya'da Manzori
Dağları'nın eteğindeki Moena Köyü, 323 yıldır hoşgörünün en güzel örneğini
sergiliyor. Halk arasında kahraman ilan edilen Yeniçeri askerinin büstünün
de bulunduğu Moena'ya halk 'La Turchia' adını verir. Bir Türk'e inanan ve asırlardır bunu koruyabilen Moenalılar, "Moena'daki bizim Türkiye mizde doğduk," diyorlar, ama tek kelime bile Türkçe bilmiyorlar. Hiçbiri Türkiye'ye gelmemiş.

Sokaklarında İtalyan değil, Türk bayrakları dalgalanıyor. Kitaplardan ve
televizyonlardan gördükleri kadar Türkiye'yi takip etmeye çalışıyorlar. Kahraman olarak gördükleri yeniçeri anısına her yıl ağustos ayının ilk haftası düzenlenen 'Moena Türk Festivali'nde belediye başkanı dahil herkes
Türk gibi giyiniyor, yeniçeri kıyafetli askerler ortalıkta dolaşıyor. Festivalde, topluluğun en yaşlısı 'Sultan' oluyor ve 'Il Turco'yu temsil
ediyor. Yeniçeri askerinin büstünün de bulunduğu meydanda festival iki gün
sürüyor.

BAŞLIK PARASI İSTİYORLAR

Moenalılar, Türk örf ve adetlerini öyle benimsemiş ki kız istemeye giden
aile başlık parası bile veriyor. Bunun adına da 'töre' diyorlar. Köyden
dışarıya gelin giderken 'Alabastia' adlı bir tören düzenleniyor.

Bu törende,
gelinin dışarıya çıkabilmesi için sultanların izni gerekiyor. İzin
toplantısı kız köyden çıkarken yapılıyor. Köyün büyükleri sultan, geri
kalanlar ise bir Türk gibi giyiniyor.

323 yıldır etkisinde kaldıkları bir Türk'ün kendilerinde bıraktığı etkileri evlerinde bile görmenin mümkün
olduğunu söyleyen Moena Belediye Başkanı Riccardo Franceschetti, "Il Turco'ya dayanan geçmişimize ilişkin kesin bir şey söyleyemeyiz, çünkü bu
konuda yapılmış bilimsel bir çalışma yok. Dedelerimizin babalarımıza
anlattığı Il Turco efsanesini bizler de çocuklarımıza inançla aktarıyoruz. Bu festival bizim için çok önemlidir, Türkler gelip buradaki küçük
Türkiye'yi görmeli. Kabul etmeliyiz ki aramızda çok güçlü bir bağ var. Bu festivalle bu bağı güçlendirmek istiyoruz.

Böylece birbirimizi daha çok ziyaret edebiliriz, bu festival aramızda yeni
bağlar kurabilir. Bu tür birlikteliklerle kültürel etkileşime gidebilir, tecrübe değişimi yapabiliriz. Bu platform üzerinde adet ve örflerimizde
senteze ulaşabiliriz," diyor.

Türkiye'nin tarihinin İtalyan tarihi gibi çok zengin olduğunu anlatan
Belediye Başkanı Franceschetti, "Türkiye'yi hiç görmedik. Çok güzel bir yer olmalı.
Türk Kültür ve Turizm Bakanı'nı önümüzdeki yıl festivale davet ediyoruz. Türk ordusunun askeri mehteran bölüğü olduğunu biliyoruz ve onları da
festivalimize bekliyoruz. Türk ordusunun mehter takımının katılımıyla
festivalimiz gelecek yıl çok daha anlamlı olacaktır." Galacenova Kültür ve
Sanat Projesi kapsamında Moena Türk Festivali'ne giden küratör Nuri Kaya ve
ekiptekiler Emre Çelik, Reyhan Ekşi, Arda Kuba festival kapsamında açtıkları
Yeniçeri Fotoğraf Sergisi'yle Moenalılardan büyük ilgi gördü. Böylesi bir
ilgi karşısında şaşkınlığa uğradıklarını söyleyen Kaya, "Daha önce bu bölgeye hiçbir Türk ekibi gitmemiş. Bizi sevinçle karşıladılar.

Türk kültürüne ait lokum gibi çeşitli hediyeleri ve Kültür Bakanlığı'ndan temin edilen tanıtım filmi ile broşürleri sergiledik. Dileğimiz Genelkurmay
Başkanlığı'na bağlı mehteran bölüğünün de bu bölgeye gitmesi. Çünkü
kendilerini Türk gibi gören Moenalılar, bu mehteran bölüğünü kasabalarında görmeyi çok istiyor," diyor.

23 Ağustos 2010 Pazartesi

REFERANDUM ÖNCESİ


OYUMUN  RENGİNİ  AÇIKLIYORUM

Burhan Bursalıoğlu

Halk oylaması başlıklı  yazımın sonunda “bundan sonraki yazımda  oyumu açıklayacağım “demiştim.
Bu yazımda, bir vatandaş ve seçmen olarak düşüncelerimi,  önümüze getirilen  Anayasa’nın değiştirilmesi istenen  maddelerini inceleyerek açıklamaya çalışacağım.
Önce bu değiştirilmesi istenen maddelerin içeriğine bakalım. Neyi ne ile değiştiriyorlar? Neden hangi amaçla değiştiriyorlar?

ANAYASA MADDE -10   KONU:  Kanun Önünde Eşitlik.
         = Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir.=  ve = Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür = fıkraları aynı kalıp ikinci fıkranın sonuna ( Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. Çocuklar, yaşlılar,  özürlüler,  harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz) cümleleri eklendi.
Bana göre bu madde bir tuzak.

ANAYASA  MADDE – 20    KONU:  Özel Hayatın Gizliliği:
            Madde aynen kalmış. Uzun bir cümle eklenmiş. “Kişilerin kendileriyle ilgili verilerin korunmasını isteme  hakkına sahiptir “diyerek açıklamalar yapıyor.
Kişilerin özel hayatını bu kadar  önemseyen yönetim, telefon dinlemelere neden engel olamıyor?

ANAYASA  MADDE – 23     KONU:  Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti
            Yurt dışına çıkma hürriyetini kısıtlayan  vatandaşlık ödevi veya soruşturma – kovuşturma gibi sebepler maddeden kaldırılmış, kısıtlamayı hakim kararına bırakan madde eklenmiştir.
Aslında değişen bir şey yok. Bu da bir nevi tuzak.

ANAYASA MADDE: - 41   Ailenin Korunması:
            Madde aynen kalıyor, sadece  “çocukların aileleriyle ilişki kurma ve devam ettirme hakkına sahip olduğunu ve her türlü istismar ve şiddet karşısında devlet bu çocukları koruma tedbirini alır” ilave edilmiş.
Bu madde genellikle Güney doğuda emniyet güçlerine taş atan çocuklar için alınmış bir karar. Çokta önemli bir ihtiyaç değildi

ANAYASA MADDE: - 51    Sendika Kurma Hakkı.
Madde aynen kalıyor.  Sadece, “Aynı zamanda ve aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz” paragrafı çıkarılıyor.
 Bu durumda bir iş yerinde birkaç sendika üyeleri olabilecek. Bu da işçilerin gücünü parçalamak demektir. Yapılacak grevleri başlamadan sonlandırmak veya olay çıkarıp grevi yasaklamaktır.

ANAYASA MADDE: - 53  Toplu İş Sözleşmesi Hakkı.
            Başlığa  “ve toplu sözleşme hakkı “ ilave edilmiş.
Maddenin ilk cümlesi hariç diğer paragraflar tamamen kaldırılmış. Yerine “Kamu görevlileri
ve memurlar toplu sözleşme yapabilirler, ancak anlaşma olmazsa hakem kuruluna baş vurulabilir” ilave edilmiş
İşçilerle yapılan antlaşma,uyuşmazlıkla sonuçlanırsa, daha önce Bakanlar Kurulunda olan yetki,  alınıp hakem kuruluna devredilmiş oluyor. Bu kurulun kararı kesin. Kuırul üyelerini de  iktidar  seçeceğine göre değişen bir şey olmuyor demektir.

ANAYASA MADDE: - 54  Grev Hakkı ve Lokavt.
            Bu maddede “ grev esnasında meydana gelebilecek  zararlardan sendikanın sorumlu olduğu ve  ayrıca siyasi amaçlı, dayanışma amaçlı,  genel  amaçlı  grev ve lökavt, iş yavaşlatma, iş yeri işgali, verim düşürme gibi de direnişler yapılmaz “ maddeleri kaldırılıyor.

ANAYASA MADDE: - 74   Dilekçe Hakkı:
            Kişilerin dilekçeyle hak araması hakkı   “ Bu  hakkın kullanılma biçimi kanunla  düzenlenir” maddesi kaldırılarak yerine,  “Herkes bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir “  maddesi getirilip,  kamu denetçisinin TBMM nce seçileceği yöntemi ilave edilmiş.
TBMM de “dilekçe komisyonu “ adı altında , dilekçelere cevap veren bir kurul zaten vardı. Bu yeni bir olay değil. Sadece isim değiştirmişler.

ANAYASA  MADDE: - 84   Milletvekilliğinin Düşmesi.

Bu maddede, “son  paragrafta, partisi kapatılan, kapatmaya sebep olan  Milletvekili, resmi gazetede gerekçeli yayından sonra, o milletvekilinin vekilliği otomatikman sona erer. TBMM Başkanı kurula bilgi verir.” Cümlesi maddeden çıkarıldı. Böylece, partisi kapatılan vekilin vekillikten düşmesi için meclis karar vermesi gerekecek.

ANAYASA  MADDE: - 94  Başkanlık Divanı:
           
            Bu maddede Başkanlık divanına  seçilecek üyelerin süreleri değiştirilmiş.
Önemli olmayan bir değişiklik daha:

ANAYASA  MADDE: - 125   Yargı Yolu:

            2. paragrafta, “Cumhurbaşkanı ve  Yüksek Askeri Şura’nın kararları yargı denetimi  dışındadır “ cümlesinin sonuna,  “Ancak YAŞ ‘ın terfi işlemleri ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılma hariç, her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır” eklenmiştir:
Dördüncü paragrafın ilk cümlesinin sonuna “ hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz.” eklendi.
Bu maddede, her YAŞ toplantısında bir kaç  sakıncalı  subay  ordudan ihraç ediliyor. Bunu itiraz hakkı da  yoktu.  İktidar üyeleri , uymadıkları karara şerh koyarlardı. İlave edilen bu maddeye göre, ordudan her ne sebeple olursa olsun atılan bir kişi, yargıya başvurup itiraz  edebilecek.

ANAYASA  MADDE: -129 
           
            “Memurların, uyarı ve kınama cezalarının da  diğer disiplin cezaları gibi yargıya açılması “  hükmü getiriliyor. Kısaca, memur ,  en ufak bir hatada soluğu mahkemede alacak.

ANAYASA  MADDE: 144   Hakim ve Savcıların Denetimi.

            Bu maddenin başlığı “Adalet  Hizmetlerinin Denetimi “ olarak değiştirilmiş.
Diğer.. “ Hakim ve Savcıların görevlerini; kanun, tüzük yönetmeliklere ve genelgelere uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetleme,  görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hal ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını araştırma ve gerektiğinde hakkında inceleme ve soruşturma, Adalet Bakanlığının izni ile Adalet müfettişleri tarafından yapılır. Adalet Bakanı Soruşturma ve inceleme işlemlerini, hakkında soruşturma ve inceleme yapılacak olandan daha kıdemli hakim veya savcı eliyle de yaptırabilir.” Maddesi tamamen kaldırılarak. Yerine
Adalet hizmetleri ile savcıların idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığınca denetimi, adalet müfettişleri  ile hakim ve savcı mesleğinden olan iç denetçiler, araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri ise Adalet müfettişleri eliyle yapılır. Buna
ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.” Metni getirilmiş.
Bu maddeye göre hakim ve savcılar, aynı meslekten olan iç denetçilerce  denetlenecek. Bunların kıdemleri denetleyeceği kişiden daha da  düşük olabilir. Soruşturma ve inceleme işleri ise Adalet Bakanlığı müfettişlerince yürütülecek.

ANAYASA  MADDE: - 145  Askeri Yargı:

Bu maddenin metni tamamen kaldırılmış.
Eski halinde, askeri mahkemeler, asker kişileri n her türlü suçlarına bakardı. Ayrıca, sivil kişilerin de askeri bölgede veya askeri suç işlediğinde, askeri mahkemelerde yargılanırdı.
Yeni konan maddeye göre,  askeri mahkemeler, Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlara ait davalara Adliye mahkemeleri bakacak.
Bana göre Askeri yargı ortadan kaldırılıyor.

ANAYASA  MADDE  - 146  A-  ANAYASA MAHKEMESİ

KURULUŞ:

Maddenin tüm metni kaldırılmış.
11 asil 4 yedek  ten oluşan kurul, yeni  teklife göre, 17 asil üyeye dönüştürülüyor. Bu 17 kişinin üçünü TBMM  seçecek , diğer 14 üyeyi de Cumhurbaşkanı seçecek. Üyelerin görevi 12 yıl olup tekrar seçilebilecekler. Kişisel başvuru yapılabilecek.
17 üyenin 14 ünü partili bir Cumhurbaşkanı seçerse,  ve o Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan veya vekiller, yüce divana  giderse çıkabilecek kararı siz düşünün.

ANAYASA  MADDE:  - 147   Üyeliğin Sona  Ermesi:

Üyeler 65 yaşında emekli olacak.. 12 yıllığına seçilecek.

ANAYASA  MADDE  - 148  Görev ve Yetkiler:

Bu maddenin en önemli  değişikliği, “ Yüce  divanın kararları kesindir”  cümlesi kaldırıldı.  Ayrıca Yüce divanda yargılanacakların içine  “ TBMM  Başkanını,  Genel Kurmay Başkanı, kara, deniz hava ve jandarma genel komutanlarının da yüce divanda  yargılanmaları da dahil etmişler. Yeni konan metinde, Yüce Divan kararları tekrar gözde geçirilebilecek. Bireysel başvuru da yapılabilecek.

Korkutma maddelerinden biri.

ANAYASA   MADDE : -  149  Çalışma ve Yargılama Usulü:

Maddenin ilk paragrafındaki  “Anayasa mahkemesi, başkan ve 10 üye ile toplanır, salt çoğunlukla karar verir, Siyasi parti  kapatma ve Anayasada değişecek maddeler için aranan beşte üç çoğunluk  şartı ” nı kapsayan birinci   paragraf  kaldırılmış. Üçüncü paragraftaki çalışma usulleri açıklamasındaki “ ve üyeler arasındaki” ile, dördüncü paragraftaki  siyasi partilerin kapatılması konusunda. “ temelli kapatılması veya “ cümleleri çıkarılmış.
 İlave edilen hükümler ise,  “ Anayasa mahkemesinin dörder kişilik bölümler ve en az 12 kişilik genel kurul şeklinde çalışacağını, kararların salt çoğunlukla alınacağını, Anayasa maddelerinin değiştirilmesi ve parti kapatma kararlarında, katılanların üçte iki oyu  isteneceği” dir.
Yukarıda da söylediğim gibi 14 ü Cumhurbaşkanı tarafından seçilen Anayasa genel kurulu, kendi partisinin kapatılma korkusunu giderdiği gibi, istediği bir partiyi kapattırır, en azından Devlet yardımından yoksun bırakılmasını sağlayabilir.

ANAYASA  MADDESİ  - 156   Askeri  Yargıtay.

Son paragrafındaki  “Askeri Yargıtayın kuruluşu, işleyişi, mensuplarının disiplin ve özlük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı, - hakimlik teminatı ve askerlik hizmetlerinin gereklerine – göre kanunla düzenlenir” cümlesindeki “hakimlik teminatı ve askerlik hizmetlerinin  gereklerine “ cümlesi çıkarıldı.  Bunun yerine, “ve hakimlik teminatı esaslarına” cümlesi kondu.
 Yani maddedeki “askeri” sözcüğü çıkarıldı.

ANAYASA MADDESİ  - 157  Askeri Yüksek İdare Mahkemesi.

Bu maddede de son paragraftaki “Hakimlik teminatı ve askerlik hizmetlerinin gereklerine” cümlesinden “ ve askerlik  hizmetlerinin” cümlesi çıkarılarak, yerine “ ve hakimlik teminatı esaslarına “ cümlşesi kondu.
Dikkat edilirse maddelerdeki askeri hizmetleri sözcükleri çıkarılıyor. Ve askeriye sivilleşmeye doğru gidiyor.

ANAYASA  MADDESİ  - 159  Hakimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu.

Kurulu meydana getiren 7 kişiyi kapsayan madde kaldırıldı.. Yerine  22 kişiden oluşan  HSYK  oluştu.  3 daire halinde  çalışacak. Meslekten çıkarılma kararlarına itiraz  edilebilecek. Adalet bakanı yine kurulun başkanı olacak.
Bu maddenin üye seçimleri ile ilgili  değişiklikleri  tamamen kendi çıkarları için  düzenlenmiş. Çünkü 22 üyenin 14  ünü   Cumhurbaşkanı ve meclis seçecektir. Bu kurul Yargıtay ve Danıştay’a da üye vereceğine göre, iktidar kim olursa olsun  tün  yargı organlarını  tekeline almış  olacaktır.

Mart 2010 da HSYK  ye müracaat ederek, kuruluşunda boşalan  üyeler için üye isteyen Danıştay’a yasal olarak 2 ay içinde üye gönderilmesi gerekirken, HSYK  başkanı olan Adalet Bakanının isteği olmuyor diye toplantıya katılmıyor, katılmadığı için de Kurul toplanamıyor. Adalet Bakanının amacı 12Eylül’de  evet çıkarsa, , 14 ünü Cumhurbaşkanı’nın seçeceği, 22 kişilik HSYK  den istediği kişileri  Danıştay’a gönderebilecek.

ANAYASA  GEÇİCİ  MADDE  - 15

12 Eylül’de yapılan darbe mensuplarının, kurulan hükümetlerin,  Danışma   meclisinde görevli kişilerin  yargılanmasını önleyen bu madde yürürlükten kaldırılıyor.

Böylece,  Milli Güvenlik Konseyi üyelerinden sağ olanlar yargılanabilecek. Günde 20-30 gencin öldüğü bir dönemde, askeri ihtilali yaparak ülkeyi düzelten ölümlere son  veren, sokak çatışmalarını sona erdiren, kurtarılmış bölgeleri kurtaran, huzur ve sükünu  sağlayan, işleri düzeltip, idareyi tekrar sivillere bırakan  konsey üyelerini, danışma meclisi üyelerini  yargı önüne  sürükleyen zihniyete karşı çıkıyorum.

Yukarıda, açıklamalarını yaptığım değişiklikleri, Millet ve Ülkem için faydalı görmediğim için, oyum HAYIR olacak. Üstelik, yapılan görevde, bilerek veya bilmeyerek, Ulusa, Vatana, rejime, kurumlara verebileceği  zarardan yahut  aile ve kişi menfaati için işleyeceği suçtan ötürü, Yüce divana gitme korkusundan kurtulmak amacıyla baş vurulan tedbirler için değiştirilen  maddelere HAYIR diyeceğim.
Ülkemin en değerli kurumlarını tahrip ederek temel değerlerini değiştirmeyi amaçlayan, bu nedenle Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu, Anayasa Mahkemesini, Sayıştay, Yargıtay, Askeri Yargıtay  ve YARSAV  gibi uyuşma, anlaşma arz eden kuruluşlarda yapılması düşünülen taraflı değişikliklere HAYIR diyeceğim.
Yargıyı siyasallaştırma çabalarına, Askeri amacından saptırıp sivilleştirmeye çalışmaya HAYIR diyeceğim.
1980 İhtilalini benimseyip alkış tutanların, bugün alkışladıkları ihtilalcileri yargılama amacıyla halktan  evet isteyenlere HAYIR diyeceğim.
İstanbul’un gelmiş geçmiş  iyi veya kötü idare etmiş Belediye başkan ve kurulları için “  Sütü bozukların oluşturduğu bir iktidar değildi bizim iktidarımız” diyebilecek kadar ağzını bozan zihniyete HAYIR diyeceğim.
“Pakete  HAYIR  diyenlerin, ya aklından zoru var ya da vatan sevgisiyle ilgili bir sıkıntısı var” diyen Devlet Bakanı Egemen Barış’tan en az onun kadar  Vatansever olduğumu bilerek, aklımdan da asla zorum olmadığından, bu pakete HAYIR diyeceğim.
Demokrasi sözcüğünü ağzından düşürmeyip ahkam kesen zihniyet sahibinin, daha sonra “bitaraf olan bertaraf olur “ – yok edilmek,  ortadan kaldırmak – gibi despot tavırlar, tehditkar sözler için HAYIR diyeceğim.
Gece gündüz demeden, canını hiçe sayarak, Vatan’ını ve Millet’ini koruma görevi alan, rütbeli ve rütbesiz askeri, “ Vatan haini” suçlamasıyla, haklarında soruşturma açan, hapse atan, onlarca generali perişan eden uygulamaya HAYIR diyeceğim.
Elindeki kalemle,  “ ihtilal yapabilir “  korkusuyla, yazar ve gazetecileri aylar ve yıllarca hapishanelerde tutan baskı zihniyetine HAYIR diyeceğim.
YARSAV için “Yargıda dernek mi olur, bunu ilk fırsatta halledeceğiz” diyenlerin isteklerini oluşturmalarına fırsat vermemek için HAYIR diyeceğim.
Anayasa’nın kuvvetler ayrılığı ilkesini  hiçe sayan, anti demokratik ve keyfi bir biçimde, değiştirilmek istenen Anayasa paketine, ve amaçlanan oyunu bozmak için HAYIR, HAYIR, HAYIR  diyeceğim.

           

2017 - 2018 ŞAMPİYONU

Ş A M P İ Y O N G A L A T A S A R A Y