5 Eylül 2014 Cuma

BİRAZ SİYASET
C H P 

Burhan Bursalıoğlu 10 Ağustos 2014 de Cumhurbaşkanlığı seçimini yaptık. Muhalefetin, 14 partinin  adayı  ilk turda kaybetti. Aslında ortak aday olan Ekmelettin Bey kaybetmedi. O kazandı. % 38 oy aldı. % 38 de yaklaşık 20 milyon oy karşılığı. Çoğu insan tarafından tanınmazken, tanındı ve itibar kazandı.
Sonuçta  Cumhurbaşkanlığı R.Tayyip Erdoğan kazandı ve CHP karıştı.

Ortak aday seçenlerden birisi de MHP idi. MHP sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli, propoganda süresince verip veriştirdiği, çok ağır ithamlarda bulunduğu halde, partide, seçim sonrasında bir kıpırtı olmadığı gibi, Bahçeli Erdoğan’ın yemin törenine de ekibiyle birlikte katıldı.
CHP sine gelince: Ekmelettin Beyin adaylığını kabullenemeyen Ulusalcılar kazan kaldırarak oy vermeyeceklerini açıkladılar.
Seçim sonrası, yenilginin sorumlusu olarak CHP Genel Başkanı  Sayın Kemal Kılıçdaroğlu nu gösterdiler.

Kılıçdaroğlu ve ekibi  güven tazelemek için kongre kararı alarak, ulusalcılara meydan okudular.
Kongrede, Kılıçdaroğlu’nun karşısına, Yalova Millet Vekili Muharrem İnce başkanlık için aday olduğunu açıkladı.
Kongre sonunda ne olacağını göreceğiz

CHP 1950 den beri iktidar olamamış bir parti. Arada bir koalisyonlarla hükümet kurmuşsa da, çok kısa sürelerde bırakmıştır.
Rahmetli Ecevit’in gayretleri ve getirdiği heyecan sonrasında aldığı %43 lük oyla  iktidara gelmiş ama o da uzun sürmemiştir.

“Peki CHP neden iktidar olamıyor” ?
Sebep çok.
CHP Atatürk’ün devrimlerine sahip çıkamıyor.
Seçilen vekiller, yöneticiler, kent ve kasaba  yöneticileri, CHP aleyhine yapılan ve söylenen iddialara cevap vermekle uğraşırken  üretken olamıyorlar.
Köy, kasaba, kent yöneticileri ve üyeler CHP nin geçmişini   çok iyi bilmelidirler.
Turk Ulusunun, sosyal, kültürel ve sanatsal gelişip aydınlığa kavuşması için, Atatürk’ün yaptığı bazı projeler, gelen iktidarlar tarafından yasaklandı  veya kapatıldı. Bunların tekrar hayata geçirilmesi için hiçbir çaba gösterilmiyor.
Örneğin: KÖY  AYDINLANMA, HALKEVLERİ, TOPRAK REFORMU, ATATÜRK’ün deyişiyle “Yeşil Cennet” adını verdiği ORMAN VE ÇİFTLİKLER, KILIK KIYAFET, EĞİTİM , MİLLİ BAYRAMLAR, kısaca, halkımızın Avrupalılaşma projeleri  nin hepsinden köşesinden, kıyısından alarak, kuşa çevirmeleri ne karşı sessiz kalınması veya cılız ses çıkararak takip edilmemesi.
Partide disiplin yeterince sağlanamıyor.
Şube yöneticileri, üye sağlamak için çaba göstermedikleri gibi, gelenlere de ilgili göstermiyorlar.
CHP görevlileri, varoşlara ve fakir fukaraya uğramıyorlar.
Memur, emekli, dul ve yetimler için iyileştirici girişimleri  akıllarına gelmiyor.
Devlet okullarının İHL dönüştürülmesini uzaktan seyreder oldular.
Milli’ si yok olan eğitimin yazboz tahtasına çevrilmesi ne göz yumuyorlar. CHP nin, ilk yıllarında Vatanın kalkınması, Milletin aydınlanması için, tasarlanan ve yürürlüğe konan  projenin yanında,  birçok yeniliklerini üstlenen Halkevlerinin tekrar faaliyete geçmesi için bir hareket var mı? Yok. Çünkü  birçok  CHP li Halkevlerinin  bu Ülkeye yaptığı yararları tam olarak bilmemektedir.
CHP sinin  amblemi olan  altı okun umdelerini de bilmeyen görevliler de olabilir.


Bu yazımda Halkevlerini kısaca hatırlatmak istiyorum.

CHP sinin 1931 yılında yapılan Kurultayında alınan karar gereği, 19 Şubat 1932 tarihinde HALKEVLERİ  açılmış  törende , Atatürk teşebbüsün amacını  şöyle açıklamıştı. “ Gençlik , gelişen ve yetiştiren bir çalışmanın içinde  yaşatılmalıdır. Millet şuurlu, birbirini anlayan, birbirini seven  ideale bağlı bir halk kitlesi  halinde teşkilatlandırılmalıdır.  En kuvvetli ders vasıtalarına yetişkin muallim olduklarına malik olmak kafi değildir. Halkı yetiştirmek, halkı bir kitle haline getirmek için ayrıca bir milli halk  mesaisinin tanzimini ihmal  etmemeliyiz.”
Halkevleri ilk başkanı  Reşit GALİP Beyin ilk konuşmasında:
“Davamız uygarlık yarışında yitirilen zamanı, en kısa zamanda, laik olduğumuz dereceye, yani en ileriye varmaktır…” diyerek Halkevlerine güvendiğini  ima etmiştir.
Halkevleri, tüm vatandaşları hiçbir şekilde milliyet ayırımı yapmadan, herkesi bünyesinde kabul etmiştir. Kısaca Halkevleri, halkın evi olmuştur.
Halkevleri, halkı, kültür, sanat, bilim, eğitim ve folklor konularında eğitirdi.
Halkevleri Mustafa Kemal Atatürk'ün "aydınlanma devrimi" ni üstlenmek gibi önemli bir işlevi vardı ve bu işlevini kitaplıkların oluşturulması, sanat ve kültür etkinlikleriyle kitlelere taşıyor o nedenle Anadolu insanının kültür susa-mışlığına çağdaş olanaklar sunuyordu.
Halkevleri ,  sadece kentlerde değil, köy, kasaba ve  nahiyelere de teşkilat kurmuş ve   Ülkenin en ücra köşelerine kadar film gösterileri tiyatro, folklor, konser, kurslar, anma  toplantıları, köy ve çevre üretiminde, uzman insanlarla üreticiyi bilgilendirme, sağlık, spor, sosyal içerikli bilgiler, kitap yardımı, gezici kütüphaneler, okul araç ve gereçleri, okuma  alışkanlığı  kazandırma çalışmalarını öğretmen ve gönüllü gençler vasıtasıyla yaparlardı.
Osmanlı’nın bıraktığı enkazda, okuma yazma oranı % 5 di. 1935 de bu oran, erkeklerde % 25, kadınlarda da % 8 e çıkmıştı. Bu oranlar, bu kısa sürede olan yükseliş  dünyanın hiçbir ülkesinde olmamıştır.
Halkevleri yönetmeliğindeki  “Partimiz kılavuzluğu ile kurtardığı Vatan’ı, siyasal, sosyal ve ekonomik derin ve sağlam temeller üzerinde yükseltmek karar ve azmindedir” ifadeleri, aynı zamanda da CHP kuruluş amaçları  maddelerinden biri idi.
İsmet İnönü, 2. yıldönümü  kutlamalarında yaptığı konuşmada:  “ Halkevlerine yön gösteren düşünce yurtseverliktir. Halkevleri bütün vatandaşların ortak malıdır. Herkes buraya, bir araya gelerek, Vatanın geleceği için programlar geliştirecektir. Yani, Türklerin bilim, kültür ve spor  çerçevesinde yetiştirilmesine çalışılacaktır.”
Halkevlerinin işlevin yalnız sanat, kültür ve spor etkinlikleriyle sınırlı kalmamıştır Tüzüğün 44 ncü maddesi gereğince, "yardıma muhtaç,kimsesiz kadınlar, çocuklar, malüller, dermandan düşmüş ihtiyarlar hakkında toplumsal şefkat ve yardım hisleri uyandıracak" çabalara da yönelmişti.
Halkevlerinin çalışmaları, başlıklar olarak  9 maddede toplanabilir.
1-      DİL VE EDEBİYAT.  
2-      GÜZEL SANATLAR.
3-      TİYATRO.
4-      SPOR.
5-      SOSYAL YARDIM.
6-      TARİH VE MÜZE.
7-      HALK DERSANELERİ VE KURSLAR.
8-      KÜTÜPHANE VA YAYIN.
9-      KÖYCÜLÜK.
Halkevleri, 2 Mayıs 1951  tarihinde, Demokrat Parti tarafından kapatıldı.
1950'de siyasal iktidarın, feodal güçlerle desteklenen yapısı, Mustafa Kemal devrimlerinin nesnel köşe taşlarını ortadan kaldırmayı amaçlaması kaçınılmaz gibiydi ve o iktidar aslında karşı devrim sürecinin yeniden örgütlü biçimde ortaya çıkışını tamamlıyordu. Zaten, Serbest Fırka'nın gerek programında ( 4 ncü maddeyle yabancı sermayeyi teşvik, 5 nci maddesiyle özel sektör üzerinde hükümet müdahelesini kabul etmemesi gibi) ilkelerin benimsenmiş olması ve gerek üyelerinin ve kurucularının ırkçı, tutucu ve gerici niteliği, Demokrat Parti iktidarı ile birlikte resmi ideolojiye dönüşmüştü. Laik, halkçı ve cumhuriyetçi devlet anlayışı, Türkocaklarının yerine nasıl ki Halkevlerinin geçmesini öngörmüş ise, karşı devrim süreci de kendi doğası gereği, Halkevlerini 2 Mayıs 1951 de ortadan kaldıracak.  27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra kısıtlı çalışmalarıyla Kültür dernekleri kurulmuştur.
CHP sinin Sayın yöneticileri, Millet vekilleri   merkez ve taşra yönetiminde bulunanlar, CHP sinin geçmişini, bu ülke için, kısıtlı imkanlarla, sadece zayıf beden güçleriyle, yaşamlarını hiçe sayarak çalışan yurtseverleri unutmayınız. Onlar olmasa idi TC de olmazdı.
Onun için diyorum ki: Geçmişinizi iyi öğrenerek, iyi tarafları gündeme getiriniz. Yenileniniz. Yeni , yeni projelerinizle halkın karşısına çıkınız. Heyecan yaratınız. Ambleminiz dağlara taşlara yazılsın. Atatürk  İlke ve İnkilaplarından, layiklikten   taviz vermeyiniz. Rakiplerinizle uğraşmayınız. Halk yapacaklarınızı konuşsun ve tartışsın. Gündemde CHP olsun.  CHP Yöneticilerine inanınız. Yapılan karşı devrimlere göğsünüzü gererek tepki gösterin ve sonuç alınız.  Atatürk’ün Gençlere emanet ettiği bu Ülke’nın korunması ve Atatürk’ün hayallerini  gerçekleştirmek  için CHP sine  ihtiyaç duyulduğunu asla unutmayınız.
 Halkın yanında ve onun çıkarları için uğraşınız, ayaklarına gidiniz, projelerinizi anlatınız, samimi olunuz. Onlara  CHP sözü veriniz  Türk halkı size inandıkça, iktidar olmanız kaçınılmazdır.
Tüm CHP lilere, Kongrenin başarılı geçmesini, Vatan ve Millete hayırlı olmasını dilerim.

NOT’ Gelecek yazımın başlığı altı ok olacaktır.


2017 - 2018 ŞAMPİYONU

Ş A M P İ Y O N G A L A T A S A R A Y