23 Temmuz 2014 Çarşamba

G E Z İİTALYA  GEZİSİ

                                                                                                         
                                                                                        BEŞİNCİ  GÜN - ÇARŞAMBA
Burhan Bursalıoğlu

BEŞİNCİ  GÜN: ÇARŞAMBA
Floransa’dan  saat 8.30 da ayrılarak 260 km. lik yolu kat ederek  Roma’ya  vardık.

ROMA

Roma, engebeli bir bölgede  7  tepe üzerine kurulmuş bal renkli çeşmelerin şehri   veya Augustus tarafından yaratılan mermerler şehri de deniyor. Efsaneye göre, Roma, MÖ. 753 yılında REMUS  ve  ROMİLUS tarafından kurulmuş.
Roma, 1821 yılından itibaren, İtalya Cumhuriyetinin başkenti ve  Papalığın ikamet yeridir. Batı uygarlığının beşiği ve Katolik dininin kalbi olan Roma, bugün İtalya’nın siyasi,  idari  ve kültürel hayatın  merkezidir.

Roma’ya geldiğimiz andan itibaren, önce, Colosseum’u n  dışının heybetli görünüşünü seyrettik. İçeri girmek istedikse de  yüzlerce metrelik kuyruklarda zaman harcamayalım diye girişi ertesi güne bırakarak Venedik Meydanına gittik.

VENEDİK  MEYDANI:

Roma’nın merkezi. Vatikan’ a yakın. Ayrıca şehrin ulaşım ağlarının da  ana duraklarının başında gelir. 2. Vittoriano anıtı ve  Palazzo Venezia  (Venedik sarayı) da  bu   meydandadır.
Oradan   İspanyol  merdiven lerine,  Vatikan   ve  San Pietro Bazilikası’na, Aşk çeşmesine  gittik.

İSPANYOL MERDİVENLERİ:

İspanyol elçiliği bu meydanda  yer aldığından adına “ İspanyol   merdivenleri “ denmiş. Bu merdivenlerin çevresinde bulunan alışveriş mağazalarının pahalı ve sosyetik oluşu nedeniyle oldukça fazla turist çekmektedir.
1720 de  yapılan merdivenler,  16. Yüzyıl tarihli Fransız kilisesi Trinita Dei Monti’ye de çıkıyor.
Halk tarafından bu merdivenler, baharda açelyelerle süsleniyormuş.

AŞK  ÇEŞMESİ:   ( Trevi  çeşmesi)

Aşk çeşmesi, eski Palazzo Poli’nin ön cephesi olup, kayalar, çeşmeler ve havuzlar cümbüşü içindeki  mitolojik yaratıklardan oluşuyormuş. Geceleri de ışıklandırılıyormuş. Üzerindeki Tritonların bindiği iki kanatlı denizaltının çektiği, bir deniz kabuğuna binmiş dev bir Neptün figürü yer alır. Şaha kalkmış at, denizin hırçınlığını, sakin olanı ise dinginliği simgeliyormuş.
Aşk  çeşmesinin diğer bir özelliği de turistlerin niyet ederek,  dilekleri   için suya para atmalarıdır.  Bozuk para , sağ elle sol omuzun üzerinden çeşmeye atılıyor. Zaman zaman toplanan paralar kızılhaça veriliyormuş.
Biz gittiğimizde onarım olduğu için çeşmede su yoktu.

SAN PİETRO BAZİLİKASI:

1656 İle 1667 yılları arasında Bernini  tarafından, 284  traverten sütunu ve tepelerinde azizlerin 140 heykelinin bulunduğu 88 gömme sütunu ile yapılmış. Elipsin ortasında, Caligula’nın Mısırdan getirdiği 25 metre yüksekliğinde ki kırmızı granit dikilitaş bulunmaktadır.

VATİKAN:

Hiristiyan dininin Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan, Dünyanın en küçük devletidir. Normal   900 civarında olan nüfus, turistlerle 2000 ni geçmektedir. Vatikan, çevresi  yüksek duvarlarla çevrili ve kameralarla izlenmektedir.
Vatikan Devleti Monarşıyla yönetilmektedir.

Devlet başkanı Papadır. Her söylediği yasa hükmündedir.
Papa, devlet başkanlığı dışında da, Katolik mezhebinin ruhani lideridir.

Vatikan’ın 100 kişiden oluşan küçük  bir ordusu vardır.
1929 da Musolini ile imzalanan antlaşma sonunda, bağımsız ve egemen bir devlet olmuştur.

Vatikan’ın 200 den  fazla gazetesi, 154 radyo istasyonu,  49  TV  kanalı bulunmaktadır.

Bütçesi, Katoliklerden kesilen kilise vergisi, aidatlar, bağışlar, hisse senetleri,  şirket gelirleri, bankacılık ve faiz gelirleri, hediyelik eşya satışları ve reklam gelirlerinden oluşmaktaymış.

Vatikan’a  girdiğimizde, çok büyük bir meydan ve etrafında heybetli binalar.  Ana kiliseye girmek için  kuyrukta bekleyen  yüzlerce insan.

Papa’nın bulunduğu binanın kapısında  kırmızı giysileriyle nöbet tutan iki asker.


Kilisenin içini anlatmak mümkün değil. Görmek lazım.