2 Ocak 2013 Çarşamba

OSMANLI PADİŞAHLARI


-1-

İlk okullardan itibaren Osmanlı Padişahların yüzeysel olarak yaşamları  öğretilmiştir. Padişahların askeri dehaları, kazandıkları zaferler, Avrupa ülkeleri için ne kadar korkulu oldukları, çağ değiştirdikleri  ballandıra ballandıra  anlatılmış, göklere çıkartılmışlardır. Ben de dahil.

 Eğitim müfredatlarında neleri öğretmemiz gerekiyorsa onu öğretiyorduk.  Padişahları öğretirken de, özelliklei, savaşlarda gösterdikleri cesaret, ustalık ve korkusuzlukları, zaptetikleri kale halkına yaptıkları konuşma ,verdikleri özgürlük ve direktifler, karadan yürütülen gemiler,  Ulubatlı Hasanlar, kaptanı deryalar, leventler, yeniçerilerden bahsederken koltuklarımız kabarırdı.

Dediğimiz kadar övünülecek padişahlarımızın birde başka yaşamları da vardı. Yani kısaca, madalyonun bir de arka yüzü vardı.

İşte  ben bu blogda  36 Padişahın ailevi bilgilerini vereceğim.

Anneleri, babaları, eşleri, çocukları öldürdükleri çocuk, kardeş ve yakınları ile nasıl öldükleri bilgilerini  yazacağım.

Blogumun kapasitesi ve 36 padişahın öykülerini okumak Sizleri sıkacağı için, her sayıda 9 ( Dokuz)  padişah bilgisi yayınlayacağım.

İlginizi çekeceği  kanısındayım.

İyi okumalar.

Burhan Bursalıoğlu
OSMAN  GAZİ  ( Kurucu)

1.Padişah (Bey)   Osman Gazi

Babası: Ertuğrul Gazi
Annesi: Hayme Hatun.
Doğumu: Söğüt (M. 1258 - H. 656)
Vefatı: Bursa (M.1326 - H. 726)  Kalp yetmezliğinden vefat etti.
Saltanatı: 1299 - 1326 (27) sene

Eşi: Mal Hatun.Şeh Edibalinin Kızı

Erkek Çocukları:
Pazarlı Boy, Çoban Bey, Hamid Bey, Orhan Bey, Alaeddin Ali Bey, Melik Bey, Savcı Bey.
Kız Çocukları:
Fatıma Hatun.
ORHAN  GAZİ

2.Padişah  (Bey) Orhan Gazi

Babası: Osman Gazi
Annesi: Mal Hatun
Doğumu: (H. 680 - M. 1281)
Vefatı: (H. 761 - M. 1360)   Felç  geçirdi. Kurtulamadı.
Saltanatı: 1326 - 1359 (33) sene

Nilüfer Hatun; Yarhisar Tekfurunun kızı ve I. Murad ve Şehzade Kasım'ın Annesi. Eski adı Holofiro
Asporça Hatun; Bizans İmparatoru'nun kızı ve Şehzade İbrahim'in Fatma Hatun'un annesi.
Theodora Hatun; Şehzade Halil'in annesi ve İmparator kızı.
Eftandise Hatun; Mahmud Alp'in kızıdır.

Erkek Çocukları:
Süleyman Paşa, Birinci Murad, İbrahim, Halil, Kasım.
Kızı Çocukları:
Fatma Hatun
I. MURAT

3.Padişah I. Murad

Babası: Orhan Gazi
Annesi: Nilüfer Hatun: yarhisar tekfuru Mihalısin kızıdır. Asıladı Holofira'dır. Bilecik tekfurunun  oğluyla nişanlı iken, Orhan Gazi  ve arkadaşları tarafından kaçırıldı.
Doğumu: 1326
Vefatı: 15.Haziran.1389  Savaş meydanında, Sırp kıralı Lazer'ın damadı Milos Obroneviç padişahın huzuruna çıkarak göğsünde sakladığı hançeri 1. Murat'a sapladı  ve ölümüne neden oldu.                                                                                                              Saltanatı: 1359 - 1389 (30) sene

Gülçiçek Hatun; Yıldırım Bayezid'in ve Yahşi Bey'in Annesi
Marya Thamara Hatun; Bulgar Kralı'nın kızı
Paşa Melek Hatun; Kızıl Murad Bey'in kızı
Fülane Hatun; Candaroğullarından bir beyin kızı
Fülane Hatun; Bulgar Beyinin kızı

Erkek Çocukları:
Yakub Çelebi, Yıldırım Beyazid, Savcı Bey ve İbrahim.
Kız Çocukları:
Nefise ve Sultan Hatun
YILDIRIM  BAYEZIT

4. Padişah. Yıldırım Bayezid

Babası: Murad Hüdavendigar
Annesi: Gülçiçek Hatun : Aslen Rum'dur. Bazı tarihçiler Marya adında Bulgar demektedirler.
Doğumu: 1360
Vefatı: 8 Mart 1403. Timur'a esir düşmesini onuruna yediremediğinden, Akşehirde, yüzüğünün taşının altında sakladığı zehiri içerek intihar etti.
Saltanatı: 1389 -1403 (13) sene
Germiyanoğlu Devlet Şah Hatun; İsa, Mustafa ve Musa'nın annesi

Devlet Hatun; Yine Germiyenoğlu olduğu söylenen ve Sultan Mehmed Çelebi'nin annesi ve ilk Valide Sultan
Hafsa Hatun; Aydınoğlu İsa Bey'in kızı
Sultan Hatun; Dulkadiroğlu Süleyman Şah'ın kızı
Marya Olivera Despina Hatun; Sırbistan Kralı Lazar'ın kızı
Erkek Çocukları:
Musa Gelebi, Süleyman Çelebi, Mustafa Çelebi, İsa Çelebi, Mehmed Çelebi, Ertuğrul Çelebi, Kasım Çelebi.
Kız Çocukları:
Fatma Sultan
ÇELEBİ MEHMET

5-Padişah Çelebi Mehmed

Babası: Sultan Yıldırım Bayezid
Annesi: Devlet Hatun: Germiyan oğulları hükümdarı Şah Çelebinin kızı,2. Yakup beyin kız kardeşidir.
Doğumu: 1389
Vefatı: 26 Mayıs 1421:  Yüksek tansiyon sonucu, beyin kanaması neticesinde vefat etti..
Saltanatı: 1413 -1421 (8) sene
Şeh-zade Kumru Hatun; Amasyalı bir Paşa'nın torunu

Emine Hatun; Dulkadiroğlu Mehmed Bey'in kızı ve II. Murad'ın annesi

Erkek Çocukları:
Mustafa Çelebi, Ikinci Murad, Ahmed, Yusuf, Mahmud.
Kız Çocukları:
Fatma ve Selçuk Hatun.
II. MURAT

6.Padişah II. Murad

Babası: Çelebi Sultan Mehmed
Annesi: Emine Hatun.: Dulkadir oğlu Mehmet Beyin kızıdır. Bazı kaynaklara göre 2. Murat'ın annesi Veronika olarak kabul edilmektedir.
Doğumu: 1402
Vefatı: 3 Şubat 1451: Vefatı, Beyin kanaması veya beyin tümörü oşlarak  tahmin edilmektedir
Saltanatı: 1421- 1451 (30) sene

Eşleri-
Dulkadiroğlu Alime Hatun
Yeni Hatun; Amasyalı Mahmud Bey'in kızı
Hüma Hatun; Abdullah isimli bir şahsın kızı ve Fatih'in Annesi. Fatih'in annesinin devşirme olduğu nakledilmektedir. Ancak müslüman olduğu kesindir ve hele Ortodoks olan Mara Hatun ile Fatih'in üvey annelik dışında alakası yoktur.
Tacünnisa Hatice Halime Hatun; Candaroğlu İsfendiyar Bey'in kızıdır.
Mara Hatun; Çocuksuz ve ortodoks olarak ölen ve Fatih'in üvey annesi olan bu kadın Sırbistan Despotu Corc Bronkoviç'in kızı

Erkek Çocukları:
Fatih Sultan Mehmed, Ahmed, Alâaddin, Orhan, Hasan, Ahmed (ll.)
Kız Çocukları:
Şehzade ve Fatma Hatun.
FATİH SULTAN MEHMET

7.Padişah Fatih Sultan Mehmet

Babası: İkinci Sultan Murad
Annesi: Huma Hatun: Sırp olduğu söylense de Despina adlı  Çandaroğullarındandır.
Doğumu: 29 Mart 1432
Vefatı: 3 Mayıs 1481: F.S.M. 1481 Mayıs'ında  Memlük devleti üzerine sefere çıktığında Gebze yakınlarında hastalandı. Başhekim Lari çare bulamadı. Eski hekim Yakup Paşa da  çare bulamayınca, Gebze Hünkar çayırında vefat etti. Fransız uzman Dr. Franz Babinger zehirlendiğini iddia etmektedir. Türk hekimleride eceliyle öldüğünü söylemektedirler. Bugüne kadar bu sır maalesef çözülememiştir.
Saltanatı: 1451 - 1481 (30) sene                                                                                                Hobisi: Bahçivanlığa meraklıydı. Topkapı ve diğer sarayların bahçesinde saatlarca bahçivanlık yapardı. Ayrıca, yüzük, kemer, kılıç kınları da yapardı.

Eşleri

Gülbahar Hatun; II. Bayezid ile Gevher Sultan'ın annesi
Gülşah Hatun; Karamanoğullarından İbrahim Bey'in kızıdır.
Sitti Mükrime Hatun; Dulkadiroğlu Süleyman Bey'in kızıdır.
Çiçek Hatun; Türkmen Beyi kızıdır.
Helene Hatun; Mora Despotu Demetrus'un kızıdır.
Anna Hatun; Trabzon İmparatoru'nun kızıdır; evlilikleri kısa sürmüştür.
Alexias Hatun; Bizans Prenseslerindendir.

Erkek Çocukları: Mustafa, İkinci Bayezid, Cem, Korkud.
Kızı Çocukları: Gevherhan Sultan.
II.  BEYAZIT

8.Padişah II. Bayezid

Babası: Fatih Sultan Mehmed
Annesi: Mükrime Hatun. (Gülbahar Hatun)   Kornelya adlı Sırp veya Fransız söylenmektedir.
Doğumu: 3 Aralık 1447
Vefatı: 26 Mayıs 1512: Oğlu Yavuz Sultan Selim adına tahttan çekilince kalan ömrünü Dimetoka da geçirmek için yola çıkar. Ancak 21 Mayıs 1512 de yolda ölür. Bir rivayete göre,ileride sorun çıkarır düşüncesiyle oğlu Yavuz Sultan Selim tarafından öldürttürüldü.
Saltanatı: 1481 - 1512 (31 ) sene

Eşleri

Nigar Hatun; Şehzade Korkut ile Fatma Sultan'ın annesi ve Abdullah Vehbi kızı
Şirin Hatun; Abdullah kızı ve Şehzade Abdullah'ın annesi
Gülruh Hatun; Abdülhayy kızı ve Alemşah ile Kamer Sultan'ın annesi
Bülbül Hatun; Abdullah kızı ve Şehzade Ahmed ile Hundi Sultan'ın annesi
Hüsnüşah Hatun; Karamanoğlu Nasuh Bey'in kızı
Gülbahar Hatun; Abdüssamed kızı ve muhtemelenYavuz'un annesi
Ferahşad Hatun; Kefe Sancak Beyi Mehmed'in annesi
Ayşe Hatun; Dulkadiroğlu Alaaüddevle Bozkurd Bey'in kızı ve bir görüşe göre Yavuz'un annesi.

Erkek Çocukları:
Mahmud, Ahmed, Şehinşah, Yavuz Sultan Selim, Mehmed. Korkud, Abdullah, Alimşah.
Kız Çocukları:
Aynişah, Gevher Mülük Sultan, Hatice Sultan, Selçuk ve Hüma Hatun.

YAVUZ SULTAN SELİM

9.Padişah Yavuz Sultan Selim

Babası: İkinci Bayezid
Annesi: Gülbahar Hatun: Pontus'lu bir Rum
Doğumu: 10 Ekim 1470
Vefatı: 22 Eylül 1520   Kanserden vefat etti.
Saltanatı: 1512 - 1520 (8) sene                                                                                                       Hobisi: Kuyumculuğa merakı vardı. Şairdi. Çok okurdu.  Çok kitap okuduğu için gözleri bozuldu ve padişahların içinde ilk defa gözlük takan padişahtır.

Eşleri

Ayşe Hatun; Mengli Giray I'in kızı ve Beyhan ile Şah Sultan'ın annesi
Ayşe Hafsa Hatun; Kanuni, Hatice, Fatma ve Hafsa Sultanların annesi

Erkek Çocukları: Kanuni Sultan Süleyman.
Kız Çocukları: Hatice Sultan, Fatma Sultan, Hafsa Sultan, Şah Sultan.
DEVAMI  VAR

 

UNUTULMAYACAK GÜNLERİMİZDEN

ATAMIZIN 79. ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ Burhan Bursalıoğlu Büyük kurtarıcı ve Cumhuriyetimizin kurucusu MUSTAFA KEMAL ATATÜRK sağl...