29 Ekim 2018 Pazartesi


MİLLİ BAYRAMLARIMIZ
CUMHURİYET'İMİZ  95  YAŞINDA

                                                                 

Burhan Bursalıoğlu
                                        Cumhuriyetimizin 95 . yılı,  Ülkemizde, her yıl olduğu gibi, bazı engeller olmasına rağmen coşku ile kutlanacaktır. 
                                        Bu yazımda, Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Atatürk'ün Cumhuriyet hakkındaki tarif ve sözlerinin bir kısmını aktarıyorum. Bu arada bazı yurt dışı ünlü kişilerin Cumhuriyetle ilgili görüşlerine de yer verdim.
                                         Dünya durdukça devam edecek olan Cumhuriyetimizin 95. yılı tüm ulusumuza kutlu olsun.ATATÜRK'ÜN CUMHURİYET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ  
                 

  .                  Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir.
     .                Cumhuriyet ilim ve ahlakın adalet ve faziletin iktidarıdır. Bunların fiilen yaşanmadığı yerlerde şekil ve iddia ne olursa olsun cumhuriyet yoktur
     .                     Cumhuriyet bir ülkenin damarıdır.
     .                     Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir.
    .                      Türk Ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır.
    .                      Cumhuriyet hürriyeti sevenlere ve koruyanlara layıktır.
    .                      Cumhuriyetsiz bir toplum yarınsız bir gündür.
    .                   Korkuya yer vermeyen bir devlette kanunlar hiçbir zaman gerekli saygıyı görmezler.
    .                      
    .               Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet şeklidir gerçek Cumhuriyet. Bunu da örümcek beyinli kimseler asla yıkamayacaklar.
    .                       Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, Onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.
    .                      İmkân kalmayacak surette muhafazasının mecburî kılan bir devlet şeklinde cumhuriyet idaresi ilân olunsa bile onu yaşatmak mümkün değildir.
    .                       Cumhuriyet fikir serbestliği taraftandır. Samimî ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir.
    .                       Cumhuriyet  fikir serbestliği taraftandır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir.
·                                                                    Bizim ulusumuz kökten demokrattır. Kültürünün, geleneklerinin en derin geçmişe özgü evreleri bunu doğrular; pekişir.
                             Cumhuriyetin demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir.
·                                                                    Türkiye Cumhuriyeti, yalnız iki şeye güvenir:Biri ulus kararı, öteki acıklı ve güç koşullar içinde dünyanın beğenilerine hak kazanan ordumuzun kahramanlığı.
·                                                                    Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.
·                                                                    Önemle ve ciddiyetle derim ki, Türkiye Cumhuriyeti, kutsal tanıdığı bağımsızlığını ve egemenliğini savunmada hoşgörülü olamaz.
·                                                                    Öğretmenler, Türkiye Cumhuriyeti sizden düşüncesi özgür, vicdanı özgür, irfanı özgür kuşaklar ister.
·                                                                    Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi Cumhuriyet’tir.
·                                                                    .Türk Ulusunun yaratılışına en uygun olan yönetim Cumhuriyettir.
·                                                                    Türkiye Cumhuriyeti, safsatalarla, mevcudiyetini, istikbalini tehlikeye bırakmaz.
·                                                                    Cumhuriyet idaresi, faziletli ve namuslu insanlar yetiştirir.
·                                                                    Cumhuriyet, ahlaki fazilete dayanan bir idaredir.
·                                                                    Türkiye Cumhuriyeti, cihanda ,işgal ettiği mevkiiye layık olduğunu eserleriyle ispat edecektir.
·                                                                    Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.
·                                                                    Yeni nesil, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.
·                                                                    Cumhuriyeti kuranlar, onu korumaya da müktedir olacaktır.
·                                                                    Bizce: Türkiye Cumhuriyet anlamınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en muhterem mevkide, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir mevcudiyettir. Memleket dayanışma isteyen bir birliğe muhtaçtır. Alelâde politikacılıkla milleti parçalamak, hıyanettir.
·                                                                    Hükumetlerin icraatı menfi olup da millet itiraz etmez ve iktidarı düşürmezse bütün kusur ve kabahatlere katılmış demektir.
·                                                                    Bütün dünya bilsin ki, benim için bir yandaşlık vardır: Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda, bir bireyi bunun dışında düşünmek istemiyorum.
·                                                                    Milletimizin bugünkü yönetimi gerçek özelliği ile bir halk yönetimidir.
·                                                                    Cumhuriyeti,ve onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Bunu yüreklere yerleştirmek için elverişli olan hiçbir durumu kaçırmayınız.
·                                                                    Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur.
·                                                                    Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur. Bu toplumun bireyleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluma dayanan cumhuriyet de o kadar güçlü olur.

·                           Cumhuriyet fazilettir.
·                           Cumhuriyet, ahlak üstünlüğüne dayanan bir ülküdür; cumhuriyet erdemdir.
·                           Cumhuriyet, düşünce özgürlüğünden yanadır. İçten geldikçe ve doğru yoldu bulundukça her düşünceye saygı duyarız. Türün inançlar bizce saygıya değer. BAZI MEŞHURLARIN CUMHURİYET İLE İLGİLİ SÖZLERİ.

                Demokrasi, halkın halk tarafından, halk için yönetimidir. (Lincoln)

                Cumhuriyet erdemli insanların rejimidir. MONTESQUTEU

                Cumhuriyetle cehalet, ikisi aynı yerde barınamaz  NELAMARTİyıkılırlar. »MONTESQUTEUVİRÜS BELASI

           50 YAŞ ALTI, KARANTİNADA OLMALIYDI Burhan BURSALIOĞLU                     Üç aydır, corona virüsünün insanlara yaptığı...